Iată care au fost neregulile financiare depistate: 

– nerespectarea unor proceduri de achiziție publică de lucrări și atribuirea unor contracte de achiziții de lucrări în valoare totală de 5.647.950 lei;

– înregistrarea nejustificată în cheltuielile regiei, fără analiza cauzelor, împrejurărilor și responsabilităților, a sumei de 40.000 lei, amendă aplicată de A.N.R.M.A.P. pentru nerespectarea legii achizițiilor publice

– încheierea în condiții dezavantajoase a Memorandumului și a Contractului cadru de vânzare-cumpărare a energiei termice dintre RADET și S.C. Ecogen Power S.R.L., prin acceptarea unor clauze contractuale nefavorabile, s-au creat premisele producerii unui potențial prejudiciu regiei;

– nereturnarea de către RADET a TVA-ului dedus și neutilizat pentru investițiile finanțate de la bugetul local al Primariei Municipiului București, pe anii 2012 si 2013, în sumă de 10.775.908 lei;

– solicitarea și incasarea nejustificată în subvenție a sumei de 3,134 lei pentru spații ce aveau altă destinație decât aceea de locuință;

– producerea unui prejudiciu patrimonial în valoare estimată de 2.671.708 lei prin plata nejustificată în avans, contrar prevederilor contractuale, fără realizarea contraprestației catre S.C.Fepa Trading S.R.L;

– gestionarea defectuoasă a patrimoniului regiei, fapt ce a condus la diminuarea resurselor financiare ale regiei cu suma de 2.396.345 lei. Beneficiarii au fost S.C. Abel S.R.L și S.C. Cain & Abel S.R.L. iar atribuirea s-a facut fără licitație pe baza unor estimări, comenzi și plăți nejustificate;

– neîndeplinirea măsurilor reparatorii financiar-contabile și fiscale dispuse la controalele anterioare ale Curtii de Conturi;

Pieptea menționează că a solicitat încă de anul trecut conducerii RADET sa sesizeze organele indreptatite ale statului pentru a cerceta legalitatea documentelor si sa prezinte evolutia situatiei in plenul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în legătură cu contractul încheiat intre RADET si S.C. Ecogen Power.