Evenimentul Zilei > Politica > Legea scutirii jurnaliștilor de impozit revine în Parlament. Iohannis cere reexaminare
Legea scutirii jurnaliștilor de impozit revine în Parlament. Iohannis cere reexaminare

Legea scutirii jurnaliștilor de impozit revine în Parlament. Iohannis cere reexaminare

Preşedintele Klaus Iohannis solicită Parlamentului să reexamineze legea prin care jurnaliștii și tehnicienii din radiodifuziune și televiziune sunt scutiți de la plata impozitului pentru veniturile din salarii, asimilate salariilor şi din drepturile de proprietate intelectuală. El a precizat că definirea activității de jurnalism în cadrul Codului fiscal ridică cel puțin două probleme.

Klaus Iohannis consideră că definirea legală a activităţii de jurnalism, fără asigurarea unei corelări cu cadrul legislativ general aplicabil mass-media – Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi/sau Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe – poate conduce la confuzii şi probleme în aplicare atât cu privire la sfera de cuprindere a activităţii, cât şi la exercitarea unei profesii ce ţine direct de libertatea de exprimare.

Șeful statului precizează că eventuala scutire de impozit a jurnaliștilor trebuie să se înscrie într-o politică fiscală susţinută de o justificare adecvată, fundamentată economic şi social. În motivarea documentului, Iohannis a arătat că reglementările care instituie regimuri juridice derogatorii de la cadrul aplicabil tuturor cetăţenilor trebuie să corespundă unor nevoi sociale reale.

„Or, din instrumentele de motivare ale iniţiativei legislative supuse reexaminării, nu pot fi identificate acele necesităţi economico-sociale ori acea situaţie conjuncturală ce ar impune acordarea scutirii de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de jurnalism”, se precizează în cererea de reexaminare.

Klaus Iohannis consideră că susținerile potrivit cărora mass-media se află într-o situaţie economică dificilă ori că piața media se restrânge – chiar dacă sunt reale – nu pot suplini fundamentarea soluției legislative propuse. El menţionează că ar fi trebuit ca legiuitorul să prezinte o evaluare concretă și reală, susţinută de informaţii și statistici concrete, relevante pentur dinamica sectorului vizat, de natură să justifice instituirea unui alt regim fiscal pentru persoanele ce înregistrează venituri din activitatea de jurnalism.

„Din această perspectivă, se impune ca dispoziţiile art. unic pct. 2 din legea transmisă la promulgare să fie reanalizate de Parlament pe baza unor date şi analize concrete şi fundamentate, în acord cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000. În plus, în contextul unei accentuate contestări publice chiar din partea destinatarilor normei – care văd această reglementare în relaţie directă cu deontologia jurnalistică – apreciem că reexaminarea soluţiei legislative preconizate ar trebui să se realizeze printr-un dialog real cu toţi actorii implicaţi”, mai spune Iohannis în cererea de reexaminare.