Potrivit BEC, următoarea informare va fi făcută la ora 15,30 pentru ora 14,00, la 18,30 pentru ora 17,00, la 21,30 pentru ora 20,00 şi la ora 23,40 pentru ora 23,00. Datele privind prezenţa la vot se vor determina pe baza informaţiilor primite de la un eşantion reprezentantiv de secţii de votare. Rezultatele obţinute se încadrează într-o marjă de eroare de plus/ minus 3%.

Birourile electorale ale secţiilor de votare cuprinse în eşantion au obligaţia să transmită informaţii privind prezenţa la urne până la orele 11,00, 15,00, 18,00, 21,00 şi 24,00.

Pentru transmiterea datelor, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare cuprinse în eşantion vor utiliza telefonul mobil primit în dotare de la reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în teritoriu. Potrivit BEC, birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor furniza rezultate parţiale începând cu ora 10,00 a zilei de 30 iulie, dar şi la 14,00 şi 19,00.