România a înregistrat în primele cinci luni din acest an un deficit de cont curent de 1,920 miliarde euro, în scădere cu 22,2%, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Acest deficit a fost raportat în principal pe fondul majorării excedentului transferurilor curente (+192 milioane euro) şi al balanţei serviciilor (+161 milioane euro), precum şi al reducerii deficitului balanţei comerciale cu 165 milioane euro.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie – mai 2012 a fost finanţat în proporţie de 24,2 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au totalizat 465 milioane euro (faţă de 849 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2011), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 492 milioane euro, iar creditele intra-grup au înregistrat o valoare negativă de 27 milioane euro (net).

Datoria externă, în creştere

Potrivit BNR, datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 77,611 miliarde euro la 31 mai 2012 (78,8% din total datorie externă), în creştere cu 2,7% faţă de 31 decembrie 2011.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2012 nivelul de 20,820 miliarde euro (21,2% din total datorie externă), în scădere cu 8,8% faţă de 31 decembrie 2011. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 25% în perioada ianuarie – mai 2012, comparativ cu 28,3% în anul 2011. Gradul de acoperire a fost 7,9 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 mai 2012, faţă de 7,5 luni la 31 decembrie 2011, arată datele BNR.