Evenimentul Zilei > Social > Adev?ra?ii ho?i din CFR: ?paga la „na?” merge ca uns?
Adev?ra?ii ho?i din CFR: ?paga la „na?” merge ca uns?

Adev?ra?ii ho?i din CFR: ?paga la „na?” merge ca uns?

Am f?cut un nou flagrant dup? arest?rile din CFR: nu s-a schimbat nimic. Un director din sistem dezv?luie sumele uria?e pierdute de C?ile Ferate: "N-au arestat pe cine trebuia"

?paga la „na?” merge mai departe, de?i acum o lun? circa 100 de conductori de tren ?i ?efii lor din birouri au fost lua?i pe sus de procurori. EVZ a demonstrat mergând mar?ea trecut? cu „na?ul” pe ruta Timi?oara- Lugoj. Am dat 10 lei ?pag? în loc s? cump?r?m dou? bilete valorând în total 34 de lei.
L?comia între?ine ?paga, nu invers
Unul din directorii din CFR, care de 10 ani este r?zvr?tit împotriva sistemului, spune c? arest?rile din octombrie n-au ajuns unde trebuia. Dumitru Anchidin, fost ?ef al Regionalei Moldova, trecut pe la un operator privat ?i revenit la CFR Marf?, spune c? „institu?ia na?ului exist? pentru c? ?efii din central? îi oblig? s? ia ?pag?”. El face acuza?ii grave.

  • PIRAMIDA ?P?GII DE LA CFR. Înregistr?ri cu "NA?II" în timp ce luau ?pag? de la po?i?tii sub acoperire

„Personalul de tren a fost constrâns s? colecteze bani, altfel primeau sanc?iuni. Nu mai exist? controlor care s? nu accepte blati?tii. Fenomenul s-a generalizat pentru c? ?efii din CFR au devenit foarte lacomi”, sus?ine Dumitru Anchidin. El spune c? sumele oprite de verigile din piramida ?p?gile, pân? la vârful companiei, au devenit tot mai mari ?i, astfel, preten?iile celor cu func?ii au crescut, ducând la generalizarea mersului cu „na?ul”. „Conductorul lua ?paga, ?eful de tren oprea ?i el o parte, apoi controlul civil î?i oprea partea lui, apoi ?efimea din regional?, apoi conducerea de la Bucure?ti. Nu mai e suficient un ciubuc de 50 de lei la o curs?, trebuie s? produci mii de lei”, spune Anchidin.

  • ANALIZ? EVZ. Din piramida ?p?gilor la CFR lipse?te "Regina

Descoperiri halucinante
Fostul ?ef de Regional? se exclude din aceast? piramid?. „De aceea am fost înl?turat în 2004, dup? numai 10 luni. Am crescut num?rul de c?l?tori de la 8,43 milioane, în 2003, la 10,38 milioane în 2004. Pe Pa?cani-Târgu Neam? erau în 2003 câte 200 de c?l?tori pe zi. Am f?cut flagrante ?i am început s? vindem 1.400 de bilete pe zi. Pe Dolhasca-F?lticeni se înregistrau zilnic, în 2003, câte 400 de c?l?tori, iar în 2004 am avut 1.700”. Anchidin î?i aminte?te c? se ducea incognito pe tren, d?dea ?pag?, iar apoi îl d?dea afar? pe na?. A?a a f?cut ?i la compania privat?, judecându-se ?i-acum cu unul din conductorii pe care i-a dat afar?.
Dac? lu?m în calcul diferen?a de 2 milioane de c?l?torii frauduloase înregistrat? într-un an pe Regionala Ia?i, la o ?pag? modic? de 10 lei, rezult? c? na?ii fac 20 de milioane de lei, iar CFR pierde 40 milioane de lei. Extrapolând, ajungem la nivel na?ional la sute de milioane de lei pierderi.

  • DOSARUL ?P?GII LA CFR. 34 de na?i, re?inu?i pentru 24 de ore

40 milioane de lei, minim, pierde o singur? regional? CFR într-un an. Aceasta e pu?culi?a ceferi?tilor
Flagrant EVZ: a luat banii f?r? s? clipeasc?
Mar?i, 13 noiembrie, doi reporteri EVZ au urcat în cursa Interregio 1696, pe ruta Timi?oara-Lugoj. Când a venit controlorul, ziari?tii au ie?it din cu?eta de clasa a doua ?i, la cap?tul vagonului, au negociat: „Suntem studen?i, n-avem decât 10 lei la noi”. Un singur bilet ar fi costat 17 lei, deci CFR pierdea din start 34 de lei. „Ce s? fac cu voi?”, zâmbe?te controlorul, pe care apoi l-am identificat: Petric? Dragomir. S-a uitat la bani, a deschis u?ile dintre vagoane ?i a p??it în urm?torul, la clasa 1. A f?cut asta pentru c?, în capetele de vagoane, u?ile cu senzori sunt dotate cu camere video.
Reporterii l-au urmat. Intr? acolo în cu?eta goal? ?i întreab? profetic: „Nu face?i vreun reportaj, nu-i a?a?”. A întins cu gra?ie mâna stâng?, iar reporterul EVZ a întins hârtia de 10 lei. A palmat discret bacnota, a zâmbit ?i-a plecat.

  • DOSARUL ?P?GILOR DE LA CFR. 70 de persoane re?inute

La întoarcere, de la Lugoj la Timi?oara, vagoanele erau mai aglomerate. Conductorul s-a codit ?i, în loc s? primeasc? ?paga, s-a gândit s? taie un singur bilet, de 10 lei: „Dac? vine supracontrolul, v? descurca?i”, a spus el, precaut. Cum primul a luat ?paga, conducerea Regionalei a anun?at c? l-ar putea concedia.
„Sper c? nu face?i vreun reportaj”, a spus na?ul. Ba da!
CITI?I ?I:

  • Mihai Necolaiciuc, na?ul corup?iei din CFR: „Controlorul p?streaz? cam 30% din ?pag?, sistemul este bine pus la punct”
  • DOSARUL ?P?GII LA CFR. Cum s? LE?INI în fa?a procurorilor dup? ce-ai luat mit?
  • EXCLUSIV Un „na?” dezv?luie „Piramida ?p?gilor” din CFR

Publicat in categoriile: Social
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: