În cursul anului 2011, Morgenstern Avraham, reprezentantul S.C. ShapirStructures S.R.L., a oferit primarului municipiului Constanţa, Mazăre Radu Ştefan, prin intermediul unui apropiat al celor doi, Schwartzenberg Emilian, suma totală de 175.000 de euro pentru a facilita câştigarea de către societatea pe care o reprezenta, în condiţii avantajoase, a licitaţiei având ca obiect contractul de construire a Campusului social Henri Coandă în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro).

Traseul mitei

Societatea off shoreLartonConsultants Ltd (unic asociat al S.C. ShapirStructures S.R.L.) transferă în contul societăţii Melici Management Inc. (beneficiar real Schwartzenberg Emilian) suma de 109.835 euro la data de 28.07.2011 şi suma de 173.012 euro la data de 24.08.2011;
Societatea Melici Management Inc. transferă în contul personal al primarului Mazăre Radu Ştefan deschis la Israel Discount Bank, Sucursala 156, Netanza, Israel, suma de 95.000 euro la data de 13.09.2011 şi în contul personal al lui Mazăre Alexandru deschis la aceeaşi bancă – Israel Discount Bank, Sucursala 156, Netanza, Israel, suma de 40.000 euro în aceeaşi dată; tot în contul personal al lui Mazăre Alexandru deschis la Israel Discount Bank, Sucursala 156, Netanza, Israel, Melici Management Inc. a transferat suma de 40.000 euro în data de 06.12.2011. Operaţiunile prin care fraţii Mazăre au primit sumele de bani susmenţionate au avut ca justificare „fees” – onorariu.

Ajutor prietenesc

Aceste sume de bani au fost oferite primarului Mazăre Radu Ștefan pentru ca acesta să efectueze o serie de demersuri, unele intrând în atribuțiile sale de serviciu (cum ar fi inițierea unor hotărâri de consiliu local, astfel cum se va arăta mai jos, prin care au fost aprobate diverse etape ale procedurii de achiziție sau prin care a fost favorizată societatea ShapirStructures), altele în afara atribuțiilor de serviciu (cum ar fi consilierea reprezentantului ShapirStructures, Morgenstern Avraham, în cadrul a numeroase întâlniri avute de cei doi pe parcursul desfășurării procedurii de achiziție). Unele dintre cele mai importante demersuri efectuate de primarul Mazăre Radu Ștefan în favoarea societății ShapirStructures au fost cele prin care, la solicitarea lui Morgenstern Avraham adresată acestuia în timpul unei întâlniri private între cei doi, a fost aprobată creșterea valorii contractului de achiziție cu suma de 3.722.910 lei fără TVA – circa 900.000 de euro (de la suma de 37.241.120 lei cât a fost valoarea estimată de autoritatea contractantă la publicarea anunțului de achiziție publică la suma de 40.964.030 lei cât a fost oferta financiară a societății Shapir), prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/28.11.2011, inițiată de primarul Mazăre Radu Ștefan.

Concepţia planului infracţional

La începutul anului 2011, Mazăre Radu Ştefan, în calitate de primar al Municipiului Constanţa, a lansat  Programul de construire locuinţe modulare grupate in Campusul Social “HENRI COANDA”, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Mun. Constanţa. Acest program a înlocuit partea a doua dintr-un proiect imobiliar anterior al Primăriei Constanţa, respectiv de construire de locuinţe pentru tineri, urmărind construirea de locuinţe sociale la un preţ scăzut care urmau a fi repartizate apoi persoanelor fără venituri/cu venituri foarte mici.

În acea perioadă, S.C. ShapirStructures S.R.L.se afla deja în relaţii contractuale cu Primăria Constanţa întrucât obţinuse contractul de execuţie a trei blocuri din proiectul locuinţe pentru tineri. Reprezentantul acestei societăţi, Morgenstern Avraham, era prieten cu Schwartzenberg Emilian iar acesta din urmă era prieten cu primarul Mazăre Radu Ştefan cât şi dintr-o serie de afirmaţii publice făcute de aceştia). Aşadar, Schwartzenberg Emilian a acţionat ca un liant între reprezentantul firmei Shapir şi primarul Constanţei.

Pe fondul demarării de către Mazăre Radu Ştefan a Programului de construire locuinţe modulare grupate in Campusul Social “HENRI COANDA”, reprezentantul societăţii Shapir a dorit să îşi asigure câştigarea licitaţiei ce urma a fi organizată pentru realizarea acestui proiect. Împreună cu Schwartzenberg Emilian şi Mazăre Radu Ştefan, a stabilit să vireze într-un cont al unei societăţi off shore controlată de Schwartzenberg Emilian sumele reprezentând mita oferită pentru câştigarea licitaţiei, urmând ca Schwartzenberg Emilian să vireze anumite sume din acest cont, pe măsură ce Mazăre Radu Ştefan îşi îndeplinea obligaţiile legate de câştigarea licitaţiei de către societatea Shapir, în conturile personale ale primarului şi ale fratelui său, Mazăre Alexandru.

A fost ales Schwartzenberg Emilian pentru a facilita transferul banilor întrucât acesta se bucura de încrederea atât a lui Morgenstern Avraham, cât şi a lui Mazăre Radu Ştefan, fiind astfel un garant că fiecare dintre cei doi îşi va îndeplini „obligaţiile” asumate (respectiv Morgenstern Avraham era sigur că Schwartzenberg Emilian îi va transfera banii primarului Mazăre Radu Ştefan doar în momentul în care era sigur de efectuarea de către acesta a demersurilor favorabile societăţii sale, iar Mazăre Radu Ştefan era sigur că, odată banii transferaţi de reprezentantul societăţii Shapir în conturile lui Schwartzenberg Emilian, îi va primi de la acesta din urmă pe măsură ce va facilita câştigarea licitaţiei de către societatea Shapir).

Mecanismul folosit seamănă cu utilizarea contului escrow în relaţiile comerciale (Contul escrow este un depozit colateral care are ca scop principal protejarea participanţilor la tranzacţii comerciale. Principala caracteristica a contului escrow este că permite depunerea sumelor in favoarea beneficiarului, însă ridicarea acestora este condiţionata de îndeplinirea unor condiţii contractuale. În acelaşi timp, deponentul are posibilitatea recuperării integrale a disponibilului din cont in cazul in care partenerul nu îşi îndeplineşte obligaţiile.)Acest mecanism a fost probabil propus de primarul Mazăre Radu Ştefan care, într-o convorbire din martie 2012 cu Schwartzenberg Emilian, îşi arată preferinţa pentru utilizarea contului escrow (altceva să-ţi spun şi cu asta încheiem discuţia: escrow! eu de când am învăţat să fac bussines am învăţat să lucrez cu contul escrow.