Două consorţii au îndeplinit criteriile de eligibilitate şi au întrunit punctajul minim precizat în Caietul de sarcini pentru procesul de selecţie a intermediarului Ofertei Publice Primare a Hidroelectrica. Este vorba despre consorţiul format din BRD – Groupe Societe Generale, Citigroup Global Markets Limited, Societe Generale, SSIF Intercapital Invest şi consorţiul format Unicredit CAIB Securities Romania SA, Goldman Sachs International, Unicredit Bank AG, London Branch, Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română SA şi BT Securities SA.

În perioada următoare, vor avea loc negocieri cu ofertantul selectat, în vederea încheierii Contractului de Intermediere.

Deschiderea ofertelor financiare ale ofertanţilor care au îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi ale căror oferte tehnice au întrunit punctajul minim precizat în Caietul de sarcini a avut loc astăzi.

Oferta câştigătoare a fost desemnată de Comisia numită prin ordin al ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, împreună cu consultanţii care acordă serviciile de asistenţă juridică în cadrul acestui proces, respectiv Societatea Civilă de Avocaţi "Zamfirescu Racoti Predoiu".