Senatorii din Comisia pentru administraţie publică au întocmit, astăzi, un raport de admitere cu amendamente a propunerii legislative care modifică Legea 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, anunţă Agerpres.
Conform unui amendament asumat de Comisie, partidele politice vor putea cumpăra, la preţul pieţei, spaţiile pe care le închiriază pentru sedii şi care se află în proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, cu condiţia ca situaţia imobilelor respective să fie clarificată din punct de vedere juridic. Plata sediilor se poate face cu avans de 10% din valoarea de vânzare, iar restul în rate pe o perioadă de trei ani, cu rata dobânzii EURIBOR şi o marjă procentuală negociată de părţi, aplicată soldului creditului.
Plata acestor sedii se poate face şi integral, în baza contractului de credit încheiat de către partidul politic cumpărător cu o instituţie de credit. "Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială spaţiile destinate sediilor acestora, la valoarea de piaţă a acestora, determinată printr-un raport de evaluare, realizat de evaluatori – persoane fizice sau juridice – autorizaţi", precizează un amendament al Comisiei.  Şi terenurile proprietate privată a statului, aferente sediilor partidelor, pot fi vândute, la cererea părţilor, dacă au situaţia juridică clarificată. "În situaţia în care partidele politice nu îşi manifestă intenţia de cumpărare a terenurilor, acestea vor fi concesionate partidelor pe durata existenţei construcţiei", se arată într-un alt amendament, precizându-se faptul că prin teren aferent construcţiilor se înţelege suprafaţa de teren deţinută în baza contractului de închiriere.
Sediile partidelor nu pot fi înstrăinate sub nici o formă timp de trei ani de la data cumpărării, ele putând fi, însă, închiriate numai persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu "scop identic, asemănător şi/sau complementar". 
 În propunerea legislativă, iniţiată de mai mulţi deputaţi PDL, este subliniat faptul că prevederile legii se aplică numai partidelor politice "care se reînscriu" în condiţiile legii partidelor politice nr.14/2003. Comisia a modificat propunerea de lege şi în sensul eliminării posibilităţii ca şi formaţiunile politice, asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile minorităţilor naţionale să îşi cumpere sediile în care îşi desfăşoară activitatea.
Propunerea de lege are un caracter organic, iar Senatul este prima Cameră sesizată în acest caz.