Lucrările constau în amenajarea secţiei de formulare, umplere şi ambalare (Secţie Fiolaj), retehnologizarea, recompartimentarea şi înlocuirea finisajelor existente. Secţia reamenajată va respecta normele curente privind bunele practici de fabricaţie.
Proiectul este finanţat prin împrumut de la Banca Mondială şi Banca Europeană de Investiţii şi implementat de către Ministerul Sănătăţii, iar procedura de achiziţie s-a desfăşurat conform cerinţelor Băncii Mondiale şi a fost supravegheată de experţii acestei instituţii.