Practic, la fiecare 1.000 de locuitori s-au pronunţat, prin hotărâri judecătoreşti definitive, 1,76 de divorţuri.

În acelaşi interval, şi numărul cuplurilor care s-au căsătorit s-a redus cu 4.975 de căsătorii, oficiile de stare civilă înregistrând 6.033 de căsătorii în luna iunie. Astfel, la fiecare 1.000 de locuitori s-au oficiat 3,4 căsătorii.

Faţă de luna iunie a anului trecut, numărul căsătoriilor oficiate în luna iunie 2010 a fost cu 5.169 mai mic. De asemenea, prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat cu 87 divorţuri mai puţine în luna iunie 2010 decât în luna iunie 2009.

Dacă luna mai, ca şi lunile august şi septembrie sunt preferate de tineri atunci când trebuie să stabilească data nunţii lor, luna iunie este ocolită de aceştia din cauza postului care precede sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Conform  normelor Bisericii Ortodoxe, în timpul postului preoţii nu pot oficia căsătorii.