Comunicatul include însă o informaţie care arată că proiectul CFR ar putea să fie greu de dus la capăt. Astfel, MTI precizează că "vânzarea locuinţelor de serviciu poate demara doar la solicitarea fermă scrisă a titularului care ocupă imobilul în baza contractului de închiriere".

Locuinţele de serviciu se află în clădiri proprietatea CFR, situate în zona staţiilor de cale ferată, halte, puncte de oprire şi sunt ocupate de chiriaşi în baza unor contracte de închiriere, încheiate cu cele opt regionale de cale ferată.

Preţul locuinţelor este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 244/2011 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, care stabileşte faptul că "valoarea de vânzare a locuinţei se calculează raportat la preţul pieţei de către un expert autorizat, în condiţiile legii".

"Adoptarea acestei măsuri va contribui la creşterea veniturilor companiei, în conformitate cu ţintele prevăzute în acordul semnat de Guvernul României cu Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană", mai scrie în comunicat.