Evenimentul Zilei > Actualitate > Birocraţia cu care te confrunţi înainte să devii student
Birocraţia cu care te confrunţi înainte să devii student

Birocraţia cu care te confrunţi înainte să devii student

Pentru a vă înscrie la facultate, trebuie să vă depuneţi dosarul cu adeverinţa de Bacalaureat şi să plătiţi o taxă. După afişarea rezultatelor, mergeţi imediat să vă înscrieţi în anul I, ca să nu pierdeţi locul.

Drumul spre facultate e pavat cu birocraţie. Viitorul student trebuie să treacă mai întâi pe la xerox, notar şi fotograf pentru a-şi completa dosarul, şi pe la casieria facultăţii pentru plata taxei de înscriere. După afişarea rezultatelor, trebuie să se întoarcă la facultate pentru a-şi confirma locul şi, eventual, ca să depună cerere pentru un loc de cazare în cămin. EVZ enumeră paşii pe care trebuie să-i faceţi înainte să vă vedeţi studenţi.

Adeverinţă de Bacalaureat şi fotografii de tip buletin

Multe facultăţi din ţară au renunţat în ultimii ani la examen sau au optat pentru o metodă combinată între teste şi media de Bacalaureat. Pentru înscrierea la concursul de admitere, aveţi nevoie de următoarele acte într-un dosar plic: cerere de înscriere tip, pe care o puteţi descărca de pe siteul facultăţii, copie legalizată după certificatul de naştere, copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul), adeverinţă de Bacalaureat, foaia matricolă sau adeverinţa cu mediile la disciplinele care sunt probe de concurs şi cu media de absolvire a anilor de liceu, copie xerox după buletin, adeverinţă medicală eliberată de cabinetele şcolare sau de medicii de familie, patru fotografii color de tip buletin, chitanţa de plată a taxei de înscriere sau documentele care să justifice scutirea de la plata taxei.

Pentru candidaţii de etnie romă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii a romilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie, copia legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă legalitatea acelei organizaţii şi o declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat este rom.

Taxe de înscriere de la 50 la 280 de lei

Cei care doresc să se înscrie la două sau mai multe specializări trebuie să depună dosare şi să plătească taxă de înscriere pentru fiecare opţiune. Unele facultăţi percep şi o taxă de procesare a dosarului. Ele se plătesc fie la casieriile facultăţilor, fie se virează în conturile acestora. În general, facultăţile căutate de studenţi percep taxe mai mari.

De exemplu, la Universitatea din Bucureşti, taxele variază între 80 de lei şi 280 de lei (Facultatea de Drept), iar la Universitatea "Babeş-Bolay", din Cluj, taxele de înscriere sunt cuprinse între 50 de lei (Facultatea de Fizică, Chimie, Teologie) şi 220 de lei (Facultatea de Drept). La Universitatea Politehnica din Bucureşti, taxa de înscriere la admitere este de 100 de lei la toate facultăţile. La Universitatea Hyperion şi la Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", taxa de înscriere este de 70 de lei, indiferent de facultate, iar la Universitatea "Spiru Haret", taxa de înscriere este de 80 de lei.

Copiii cadrelor didactice, scutiţi de plată

Universităţile vin şi cu "oferte promoţionale". La Universitatea din Bucureşti, dacă depuneţi dosare la mai multe specializări, plătiţi pentru a doua specializare 100 de lei, iar pentru restul specializărilor, câte 50 de lei. Taxa de înscriere nu se restituie. Doar în cazuri excepţionale (deces în familie, spitalizare), taxa nefolosită poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data încasării. Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, o singură dată, candidaţii orfani de ambii părinţi, cei care provin din casele de copii, copiii cadrelor didactice în activitate, angajaţii facultăţii respective sau copiii acestora sau cei ai pensionarilor universităţii.

Anumite universităţi asigură şi cazare în timpul admiterii. Universitatea Politehnica asigură cazare contra cost, timp de şapte zile (zilele de concurs plus o zi înainte şi trei după) pentru candidaţii veniţi din alte localităţi. Şi Universitatea din Bucureşti oferă cazare în cămin în timpul admiterii, atât elevilor, cât şi însoţitorilor, în limita locurilor disponibile, contra sumei de 15 lei pe zi.

Confirmaţi locul imediat după afişarea rezultatelor

După afişarea rezultatelor, cei declaraţi admişi trebuie să depună în timp util fişa de înscriere în anul I de facultate (termenele sunt afişate de fiecare facultate). Cei încadraţi la buget trebuie să depună diploma de Bacalaureat în original în 48 de ore de la afişarea rezultatelor (în cazul în care nu au depus-o la înscriere). În caz contrar, pierd locul respectiv, care va fi ocupat de următorul candidat de pe listă. Dacă aţi ocupat un loc la taxă sau la ID (învăţământ la distanţă), trebuie să ataşaţi la dosar şi chitanţa care să ateste plata taxei de şcolarizare. Cele mai multe facultăţi acceptă plata lor în patru rate.

CAZARE LA CĂMIN

Orfanii şi copiii profesorilor stau gratis

Dacă vreţi loc în cămin, trebuie să depuneţi cerere la secretariat după afişarea rezultatelor. Facultăţile au propriile lor criterii de repartizare, dar cazurile sociale au prioritate. Orfanii sau copiii cadrelor didactice beneficiază de cazare gratuită în cămin. Totuşi, studenţii care nu primesc locuri în cămin pot primi o subvenţie individuală pentru cazare la particular.

Ei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să nu aibă domiciliu în localitatea în care se află facultatea, să provină din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie şi să aibă sub 29 de ani.

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: