Dobânzile la depozitele în lei au sărit de 10% în ultimele săptămâni. Saltul vine ca răspuns la ultima majorare a dobânzii de către Banca Naţională a României determinată de inflaţia mai mare, dar şi din cauza faptului că băncile se străduiesc să atragă cât mai multe lichidităţi.

Cele mai mari dobânzi pot fi însă obţinute prin depunerea unor sume semnificative la bănci. Bancpost oferă cea mai mare dobândă pe un an la depozitele clasice: 10,50%. Această dobândă este obţinută însă numai de cei care pot depune sume mai mari de 5.000 de lei. Pentru depuneri între 500 şi 1.000 de lei, banca plăteşte o dobândă de 7,3%.

În schimb, Credit Europe Bank plăteşte o dobândă de 10% la depunerile în moneda naţională pe 12 luni, fără a impune un plafon mai mare decât cel pe care îl practică la constituirea unui depozit la termen – 300 de lei. Astfel, acest produs se clasează pe primul loc, dacă luăm în considerare şi accesibilitatea sporită.
 
Fără comision de retragere

 Foamea de bani a băncilor aduce şi alte avantaje pentru clienţi. De exemplu, anulează comisioanele de retragere a banilor depuşi. Bancpost a făcut o astfel de mişcare la începutul acestei luni în cazul depozitelor la termen în lei constituite pe 6 şi pe 12 luni, dacă sumele sunt retrase în ziua scadenţ ei depozitului.

Dacă acestea sunt lichidate înainte de scadenţă, banca percepe comisionul de retragere de 0,5% pe care îl practică de obicei pentru această operaţiune. În acelaşi timp, fără a derula vreo promoţie, ProCredit Bank nu practică comisioane la retragerile de numerar din depozitele scadente.
 
Condiţie: retragerea să se efectueze în maximum cinci zile de la data la care depozitul a ajuns la scadenţă, iar suma să nu depă- şească echivalentul a 10.000 de euro. Nici Libra Bank nu percepe comisioane la retragerea sumelor depuse. În schimb, Alpha a renunţat la comisioanele de retragere numai în cazul depozitelor constituite pe perioade de cel puţin trei luni, în cazul în care acestea sunt lichidate la scadenţă.

Comisionul de retragere este una dintre taxele care reduc din randamentul obţinut la economii. Randamentul este erodat în mare parte de inflaţie, care este prognozată la 5,1% în următoarele 12 luni. O altă parte din randament este erodată de impozit.