Evenimentul Zilei > Social > Sindicatele amenin?? cu proteste: „A?teptam angaj?ri ?i drepturi salariale”
Sindicatele amenin?? cu proteste: „A?teptam angaj?ri ?i drepturi salariale”

Sindicatele amenin?? cu proteste: „A?teptam angaj?ri ?i drepturi salariale”

Sindicali?tii sunt nemul?umi?i de m?surile de austeritate anun?ate de Guvernul Ponta, printre care major?rile de taxe ?i "înghe?area" unor drepturi fi nanciare. Ei cer majorarea pensiilor ?i salariilor de la 1 ianuarie 2013

De?i sindicali?tii a?teptau m?suri sociale dup? alegeri, Executivul a trecut la t?ieri ?i la m?suri de austeritate pentru care blamau pân? mai ieri guvernul Boc. Primele m?suri care au inflamat sindicatele sunt majorarea taxelor locale cu 16%, suprimarea tichetelor de mas? ?i înghe?area angaj?rilor în sistemul bugetar.
Dezam?gire pe linie
Vicepre?edintele Cartel Alfa, Petru Dandea, spune c? unii salaria?i sunt puternic afecta?i de aceste m?suri. „M? refer în primul rând la cei care beneficiau de tichete de mas?, a c?ror valoare era cam de 200 de lei. Pentru un salariu de 800-900 de lei, pierderea e substan?ial?”.

  • Sindicali?tii au luat foc: „Suntem lua?i în râs de Guvern”


Liderul de sindicat consider? c? aceste t?ieri sunt menite s? acopere indexarea pensiilor ?i aplicarea legii salariz?rii unitare, promise pentru 2013. În contextul incertitudinii bugetului pe anul viitor, dar ?i a economiei UE, nici aceste m?suri nu stau în picioare. „În zona economiei europene au loc turbulen?e, iar economia României e conectat? la cea european?”, spune liderul de sindicat, care vine cu solu?ii: „Ar trebui relansate sectoare cu poten?ial, cum e agricultura”.
Vasilica Bledea, pre?edintele Federa?iei Sindicatelor din Îmbun?t??iri Funciare, sus?ine c? discursul premierului Ponta s-a schimbat radical dup? alegeri. „A fost o dezam?gire. A?teptam angaj?ri suplimentare ?i drepturi salariale, având în vedere c? la 1 ianuarie 2012, sectorul de îmbun?t??iri funciare a fost redus cu 75%. A?a nu se poate realiza scopul lui, acela de a ap?ra ?ara de calamit??i”, spune liderul de sindicat.

  • Falimentari, dar preten?io?i. Sindicali?tii Po?tei Române PUN CONDI?II pentru a accepta o privatizare

„M?car 4-5% din PIB la Educa?ie”
O alt? m?sur? drastic? este nealocarea unui buget de 6% din PIB pentru Educa?ie. „Nu are cum s? ne mul?umeasc?. Nici nu avea cum s? fie 6%, când în 2012 a fost 2,8%. Speram m?car la 4-5%”, a spus Simion H?ncescu, pre?edintele Federa?iei Sindicatelor Libere din Înv???mânt (FSLI).
Principalul argument oferit sindicali?tilor este faptul c? la anul este vârful de plat? al datoriei c?tre FMI. „Ne a?teptam ca premierul s? aib? curajul s? impun? ni?te priorit??i. Prin faptul c? nu d?m bani la S?n?tate ?i la Educa?ie ne batem joc de s?n?tatea fizic? ?i mental? a poporului”, a declarat H?ncescu, care nu exclude noi proteste.

  • Jos promisiunile: USL trece la m?suri de austeritate!

„Unii salaria?i sunt puternic afecta?i. Valoarea bonurilor de mas? era de 200 de lei lunar, ceea ce e o pierdere mare pentru un salariu de 800 de lei.”
PETRU DANDEA, vicepre?edinte Cartel Alfa