Sfântul zilei. Pe 11 iulie este prăznuită minunea săvârșită de Sfânta Eufimia la Sinodul de la Calcedon. Eufimia a luat cununa muceniciei în anul 304, fiind prăznuită pe 16 septembrie. În 451, la Calcedon, în biserica ce adăpostea moaștele Sfintei Eufimia, s-a întrunit al IV-lea Sinod Ecumenic.

Aici a avut loc o luptă crâncenă pentru combaterea ereziei monofizite, care susținea că Hristos a avut o singură fire, cea divină. Ortodocșii susțin în schimb că Hristos a fost „Om adevărat și Dumnezeu adevărat” în același timp, cele două firi, omenească și divină, fiind „neamestecate, neschimbate, neîmpărțite și nedespărțite”. Pentru a se stabili cine are dreptate, s-au pus ambele mărturii de credință pe pieptul Sfintei Eufimia, pecetluindu-se racla. După trei zile, au descoperit pergamentul monofiziților la picioarele Eufimiei, iar pe cel ortodox în mâna dreaptă.