Calendar Ortodox, 28 mai. Sfântul Nichita Mărturisitorul, care a fost exilat din cauza curajului

Calendar Ortodox, 28 mai. Sfântul Nichita Mărturisitorul, care a fost exilat din cauza curajului

Calendar Ortodox. Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul este pomenit în fiecare an, în Calendarul Ortodox pe data de 28 mai. Acesta a intrat de tânăr în viaţa monahală și a fost supus unor chinuri înfiorătoare din cauza iubirii pentru credință.

Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul a păstorit creştinii din Calcedon în anii 726-775, dovedindu-se un bun păstor şi plin de dorință în sporirea dreptei credinţe.

Din agoniseala muncii sale a miluit pe cei săraci, a hrănit pe cei care nu aveau nici o pâine, a îmbrăcat oamenii fără veșminte și a găzduit pe cei fără acoperiș. De asemenea, Sfântul Nichita s-a arătat apărător văduvelor, tată orfanilor şi celor nenorociţi mângâietor, atât prin cuvânt, cât şi prin faptă.

Acesta a considerat că icoanele sunt vrednice de cinstire. Cu toate astea, curajul său i-a adus exilul, dar a lăsat în urma sa pilda că Adevărul trebuie mărturisit cu orice preț.

Ne puteți urmări și pe Google News

După multe suferinţe şi chinuri, Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul s-a ascuns într-o mănăstire din Palestina, unde a locuit până s-a stins din viață.

Calendar Ortodox. Rugăciunea Sfântului Ierarh Nichita Mărturisitorul

Calendar Ortodox. Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii...

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu vărsarea luminii celei dumnezeieşți, luminezi pe cei ce cu credinţă săvârşesc adormirea ta cea purtătoare de lumină.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin lucrările cele arătătoare de lumină te-ai arătat plin de lumină, luminând pe cei ce sunt în noaptea celor cumplite şi i-ai îndreptat cu duhul către lumina cea cerească, Sfinţite Părinte Nichita.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

sursa: arhivă EVZ

Primind în locul ostenelilor şi durerilor tale de la Dumnezeu răsplătire cu darul minunilor, luminezi pururea pe cei ce se apropie de sicriul tău cel sfinţit, fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu voia Tatălui mai presus de fire de la dumnezeiescul Duh ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu şi cu trup L-ai născut, pe Cel din Tatăl fără mamă, iar pentru noi din tine fără tată.

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine...

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Smerindu-te pentru Hristos, te-ai înălţat şi sprânceana şarpelui celui cugetător, prin Duhul până la pământ o ai smerit, cuvioase.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicindu-te de la Dumnezeu de darurile cele mari, mare sfinţit te-ai arătat părinte arhiereule, plăcute al lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fără de răutate că un prunc petrecându-ţi viaţa, ai pierdut prin har toată răutatea vrăjmaşului, preacuvioase.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Născătoarea de Dumnezeu, pe Una cea Binecuvântată între femei, ca pe un Locaş al lui Dumnezeu cel bine încuviinţat toţi cu bucurie să o lăudăm.

Calendar Ortodox. Irmosul:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti puterea mea, Doamne şi scăparea şi întărirea.

Cântarea a 4-a. Irmos: Ridicat pe Cruce...

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu privegherile cele de peste toată noaptea şi cu starea cea de peste toată ziua, toate mişcările trupului ai potolit, de Dumnezeu înţelepţite părinte şi bucurându-te ai strigat: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu puterile cele sufleteşti supunând pe cele nesupuse ale trupului tău, de Dumnezeu înţelepţite, ai primit har a izgoni duhurile şi a curăţi neputinţele, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-te cu dumnezeiască putere, toate taberele diavolilor ai biruit, sfinţite şi ca unul cu nume de biruinţă, ai moştenit cununa minunilor de la Dătătorul de cununi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înfrumuseţatu-te-ai cu podoabele Duhului, zămislind pe Cuvântul Cel împreună cu Tatăl fără început şi născându-L cu trup, Preacurată Fecioară, roagă-L pentru pace.

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, lumina mea...

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-te arătat cu smerenia sufletului, te-ai sălăşluit în pământul celor blânzi, făcându-te fericit, Sfinţite Nichita.

Stih: Sfinte Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adăpându-te cu izvoarele darurilor Duhului, părinte, izvorăşti tămăduiri celor ce doresc de tine, Nichita, de Dumnezeu înţelepţite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, potrivit doxologia.