Cea mai recentă preocupare a Corpului de Control al Guvernului, ce a întocmit un raport către Parchet privind petiția depusă de Partidul Mișcarea Populară împotriva introducerii accizei la combustibil, a generat numeroase semne de întrebare în privința activității pe care această instituție, aflată în subordinea primului- ministru, o desfășoară. În primul rând, prin raportul întocmit, Corpul de Control și-a depășit atribuțiile, în contextul în care printre acestea nu figurează verificarea petițiilor. Legal, Corpul de Control are ca obiect de activitate controlarea acti vității instituțiilor publice subordonate autorităților administrației publice locale, dar și a „ministerelor și serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituțiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale și instituțiilor financiar-bancare cu capital majoritar său integral de stat”.

În ciuda acestui fapt, inspectorii guvernamentali au numărat semnăturile depuse de PMP și au constatat că nu este vorba de 300.000, ci de 215.000. Aceștia au subliniat și că doar „în cazul unui număr de 3.468 de rubrici cu «semnături» au fost menționate date de natură a permite identificarea petiționarilor”. Acest demers pune semne de întrebare privind respectarea legii privind protecția datelor personale.

În plus, demersul Corpului de Control poate reprezenta și o încălcare a articolului 29 din Constituție privind libertatea conștiinței și a articolului 30 privind libertatea de exprimare.

Până la închiderea ediției, Biroul de Presă al Guvernului nu a răspuns solicitării EVZ de a explica în baza cărui articol de lege s-a sesizat Corpul de Control al Guvernului în privința petiţiei colective împotriva introducerii accizei la combustibil, depusă de PMP la Secretariatul General al Guvernului.

Depășire de atribuții

Consultat de EVZ, directorul Expert Forum, Sorin Ioniță, a afirmat că instituția și-a depășit atribuțiile. „Nu ar fi avut nicio treabă să verifice așa ceva (…). Petiția e petiție și instituția și-a depășit mandatul. Nu aveau nicio atribuție să verifice adrese și CNP-uri, petițiile nu sunt legate de verificarea vreunei instituții”, a declarat Sorin Ioniță.

La rândul său, Laura Ștefan, expert anicorupție, a atras atenția că astfel de inițiative ale Corpului de Control pot intimida cetățenii dornici să protesteze împotriva guvernului. „O petiție este legal depusă dacă este semnată de cel puțin o persoană. Nu contează dacă o semnează o persoană sau 1000. Petiția pune în discuție o problemă serioasă și trebuie să privim pe fondul problemei. S-ar putea ca oamenii să fie timorați dacă sunt luați la întrebări de Corpul de Control al Guvernului”, a declarat Laura Ștefan.