Doar rudele, câți va f oști c oechipieri de la rugb y și e xtrem de puțin priet eni au p articipat la înmormântare. Restul așa-zișilor apr opiați, c ei pe care Marcel Toader nu îi lăsa să scoată vreun ban din buzunar la petr eceri, s-au dat dispăruți, potri vit spus elor finei sale, Diana Bișnicu. Extrem de supăr ată din cauza ac estui lucru, Diana Bișnicu a făcut o s erie de declar ații usturăt oare la adresa „priet enilor de c arton”.

„Nu pot să cr ed. Nașul nostru, Marcel Toader, a avut piscina Bleu Ciel și știe toată lumea cine a f ost și cum er a când îi mer gea bine. Nașul a fost g enul de per soană c are nu lăsa pe nimeni să plătească. A vocați, medici, pr ocurori, afaceriști, de f apt prieteni, participau fără să scoată un leu din buzunar. Întrebarea e unde e t oată ac eastă lume c are s-a distr at gratis când lui îi mer gea bine? Asta e durerea cea mai mare. La priveghi nu er a nici unul dintre acești oameni care au mâncat pe spinar ea lui. La bine sunt em împr eună, dar pe ultimul drum dispare toată lumea”, a spus vizibil afectată Diana Bișnicu.

Marcel T oader a murit în dat a de 4 august, la vâr – sta de 56 de ani. Af aceristul a făcut un infarct, când se afla la masă alături de câți va apropiați. S-a prăbușit fără suflare, sub pri virile îngr ozite ale ac estora și a f ost îngropat, miercuri, în ziua de 7 august.