Evenimentul Zilei > Actualitate > Ion Cristoiu: „E aceea?i derut? în rândul învin?ilor ca-n 90!”
Ion Cristoiu: „E aceea?i derut? în rândul învin?ilor ca-n 90!”

Ion Cristoiu: „E aceea?i derut? în rândul învin?ilor ca-n 90!”

Evenimentul zilei: Domnule Ion Cristoiu, atmosfera de acum, a doua zi dup? alegerile parlamentare din 9 decembrie ne aduce aminte de perioada de glorie a FSN. ..
Ion Cristoiu:
E foarte bun? sintagma „atmosfera”, pentru c? putem vorbi mai degrab? de asem?nare de atmosfer? decât de realitatea politic?. Fiindc? în 20 mai 1990, de?i era un vot previzibil în favoarea FSN-ului de atunci, având ca mo?tenitor USL-ul de acum, la nivelul opiniei publice s-a instaurat o atmosfer? de dezn?dejde, mai grav, o atmosfer? de disperare c? ne vom întoarce înapoi în comunism, c? vom întoarce spatele Occidentului.
E atât de important? starea electoratului?
Desigur, e important?, în primul rând starea de spirit a electoratului învins. Dac? în 90 resemnarea era justificat? fiindc? prezen?a la vot fusese uria?? ?i num?rul de voturi primit de FSN era uria?, acum avem o situa?ie net opus?. O prezen?? modest?, de circa 40 la sut?, ?i num?rul de voturi primit de înving?tori este foarte mic pentru ca, în perioada urm?toare, s? î?i poat? permite toate n?zdr?v?niile pe care ?i le-a pus în cap.
Practic, le lipse?te suportul popular
Da, dar nu neap?rat în procentaj, ci în num?r de voturi. Acum, Dreapta are ?ansa ca s? câ?tige, la viitoarele alegeri, mai u?or voturile, deoarece sunt voturile unor oameni care au r?mas acas?. Procentul de 40 la sut? arat? c? la vot s-a dus numai electoratul USL ?i, din acesta, cel scos din ma?in?ria de partid, împins de la spate.
Conteaz? asta? Cifrele sunt cifre, victoria e victorie…
Sigur c? conteaz?, fiindc? USL trebuie s? ia, în viitorul apropiat, m?suri nepopulare, ?i nu va avea o sus?inere a?a cum a avut, de exemplu, CDR în 1996. Trebuie s? v? reamintesc faptul, trecut oarecum cu vederea, c? duminic? seara nu a fost nicio manifesta?ie de entuziasm! Normal era ca simpatizan?ii s? se adune ?i s? ocupe, s? zicem, tot Kiseleff- ul.
Deci se poate spune c? USL a câ?tigat votul, dar nu ?i entuziasmul popular.
Da, eu cred c? nici m?car în cazul unei eventuale suspend?ri a lui B?sescu nu mai beneficiaz? de entuziasmul popular de ast? var?. ?i mai cred c?, dac? ar fi fost o prezen?? masiv? la vot, care ar fi dep??it ma?in?ria de partid a USL-ului, altul ar fi fost acum rezultatul.
?i ce înseamn? asta pentru Ponta ?i tovar??ii s?i politici?
În primul rând c? nu î?i vor putea permite o restaura?ie deplin? a FSN-ismului, pentru c? voturile celor care au stat acas? se pot transforma, extrem de u?or, în mi?c?ri ostile, poate chiar de strad?.
Ce categorie social? crede?i c? a înclinat balan?a votului anul acesta?
Cei mai mul?i votan?i, dup? p?rerea mea, au fost pensionarii. A fost rezultatul pensionarilor nemul?umi?i, ?i nu trebuie neglijat acest aspect, un rol important l-au avut pensionarii militari, din armat? ?i de la Servicii. Ace?tia au fost foarte buni ca ?tafet? de opinii. Aici PDL ?i Traian B?sescu pl?tesc gre?eala de a atinge, prin unele m?suri nejustificate, categorii foarte active ale popula?iei.
Ne întoarcem, deci, la situa?ia din 1990
Da, aceea?i resemnare, dar, fa?? de 90, situa?ia este mult mai primejdioas? pentru c?, atunci, societatea civil? era mai energic?, mai vioaie în contestarea FSN-ului. Acum se manifest? o anumit?… blegeal?, presa nu mai are independen?a ?i nici entuziasmul de atunci. Mai e important faptul c?, în 1990, Opozi?ia avea un sprijin f??i? din partea Occidentului. Acum acest sprijin nu o s? vin? pentru c? România este în Uniunea European?, în NATO, ?i m?surile care vor fi luate de USL vor fi considerate în interiorul hotarelor democratice.
„A fost rezultatul pensionarilor nemul?umi?i, ?i nu trebuie neglijat acest aspect”
ION CRISTOIU, analist

CITI?I ?I:

  • Înapoi la Epoca Iliescu?
  • Horia Alexandrescu: „Orice putere excesiv? poate fi d?un?toare”
  • Înainte de ’89 USL-ul ob?inea majorit??i de 99,99 la sut?
  • Ziarul "Diminea?a" ?inea locul Antenei 3

SEC?IUNE SPECIAL? – ALEGERI PARLAMENTARE 2012:

  • Cele mai interesante ?tiri despre alegeri
  • Rezultatele alegerilor parlamentare