Evenimentul Zilei > Justitie > Alți doi parlamentari trimiși în judecată pentru fapte de corupție
Alți doi parlamentari trimiși în judecată pentru fapte de corupție

Alți doi parlamentari trimiși în judecată pentru fapte de corupție

Procurorii DNA Iaşi i-au trimis în judecată, sub control judiciar, pe deputatului Neculai Răţoi şi senatorului Florin Constantinescu, alături de alte 30 de persoane, într-un dosar referitor la scutirea unei societăţi comerciale de la plata unor obligaţii către bugetul Consiliului Local Paşcani.

Neculai Răţoi, fost primar al municipiului Paşcani, şi Florin Constantinescu sunt acuzaţi de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

În dosar, au fost deferiţi justiţiei: Mihai Bodoaşcă, şef Serviciu Finanţe Publice Locale Paşcani, Dumitru Pantazi, viceprimar al municipiului Paşcani şi acţionar majoritar al SC Agrocomplex Lunca Paşcani SA, Ioan Păvălucă, Elena Casandra (fostă Mahmote) şi Zîna Moraru (fostă Vrânceanu), director general, director economic, respectiv director comercial la aceeaşi firmă, Mircea Zuzan, secretar al Consiliului Local al municipiului Paşcani la data faptelor, precum şi firma SC Agrocomplex Lunca Paşcani SA.

Alți inculpați

De asemenea, au fost trimişi în judecată: Nina Agache (fostă Pînzari), Irina Bucovanu (fostă Dumitriu), Eduard Dumea, Georgeta Huţanu (fostă Sandu), Constantin Simion, Dorina Sofian (fostă Loghin), Viorel Toma, Nicolae Apostol, Liliana Centea (fostă Paraschiv), Constantin Cojocaru, Ioan Ioniţă, Vasile Pleşca, Dănuţ Răuţ, Leonard Rusu, Daniel Sîrbu, Cristina Lungu şi Laura Tabarcea (fostă Lupu), consilieri locali în Primăria Paşcani la data faptei, Dumitru Damian, consilier în cadrul Serviciului Finanţe Publice Locale Paşcani, Elena Postolachi (fostă Niculiţe) şi Vasile Prisacaru, ingineri în primărie, Iulia Baba (fostă Nechifor), contabil la SC Agrocomplex Lunca Paşcani SA la data faptei, Nicoleta Negrescu (fostă Spatariu), consilier în cadrul Serviciul Administraţiei Publice – aparatul de specialitate al primarului la data faptelor, şi Costinel Vîngă.

Potrivit unui comunicat al DNA, în 6 octombrie 1997 între Consiliul Local Paşcani (reprezentat de Răţoi – primar şi Zuzan – secretar) şi SC Agrocomplex Lunca Paşcani SA a fost încheiat un contract de închiriere conform căruia: obiectul este preluarea în chirie a suprafeţei de 60 ha teren arabil, situat în cuva baraj Siret; durata contractului – 5 ani; preţul se va calcula anual având ca bază cantitatea de 500 kg grâu la hectar înmulţită cu preţul pieţei libere la 1 kg de grâu la momentul plăţii; plata se va face până la 1 septembrie a anului în curs; întârzierile la plată a sumei necesare penaliza cu penalităţi zilnice de 5 % din suma datorată, după 1 septembrie a anului în curs.

DNA precizează că, printr-un act adiţional, încheiat ulterior, s-a stabilit ca termenul de închiriere să fie prelungit cu încă cinci ani, începând cu octombrie 2002.

Procurorii au reţinut că pe parcursul executării contractului şi a actului adiţional, respectiv la nivelul lunii septembrie 2007, firma respectivă a acumulat datorii de 15.000 lei şi penalităţi contractuale de aproximativ 948.000 lei către Consiliul Local Paşcani.

Anchetatorii susţin că, în 2007, reprezentanţii legali ai societăţii au solicitat, în mai multe rânduri, primăriei Paşcani, exonerarea de la plată a redevenţei şi a întârzierilor aferente, motivând înregistrarea unor calamităţi naturale în anii 2000, 2002, 2003 şi 2005, iar, la 14 septembrie, inculpaţii Postolachi şi Prisacaru au întocmit şi semnat un referat prin care au propus scutirea de plată pentru sumele datorate de SC Agrocomplex Lunca Paşcani SA, care a fost aprobat de primarul Neculai Răţoi, după care a fost înaintat Serviciului Finanţe Publice Locale spre a fi analizat.

DNA menţionează că, patru zile mai târziu, inculpaţii Bodoaşcă şi Damian au întocmit şi semnat un referat cu privire la acordarea de facilităţi fiscale societăţii prin care au propus scutirea la plata chiriei pentru anii 2002, 2003, 2005 şi 2007, ani afectaţi de calamităţi naturale, şi scutirea de la plata tuturor majorărilor de întârziere calculate pentru neplata la termenul prevăzut în contract.

"În acest sens, la 19 septembrie 2007, Comisia Economică, Buget, Finanţe din cadrul Consiliului Local Paşcani s-a întrunit în şedinţa la care au participat inculpaţii Dumea, Tabarcea, Lungu, Constatinescu, Huţanu, respectiv Sofian, ocazie cu care au întocmit şi semnat un referat prin care au avizat 'materialul privind scutirea la plată pentru sumele datorate la bugetul local de către SC Agrocomplex Lunca Paşcani SA'. În aceeaşi zi, membrii comisiei juridice din Consiliul Local Paşcani, constituită din inculpaţii Constantinescu, Bucovanu, Toma, Agache respectiv Simion au întocmit şi semnat un referat prin care au constatat că proiectul de hotărâre privind scutirea de plată pentru sumele datorate de societate pentru anii afectaţi de calamităţi naturale, prelungirea contractului de închiriere şi corelarea acestuia cu legislaţia în vigoare se încadrează în prevederile legale în vigoare", se arată în comunicat.

La aceeaşi dată, susţin procurorii, Consiliul Local s-a întrunit în şedinţă extraordinară, la lucrări participând inculpaţii Răţoi, Pantazi, Zuzan, Agache, Apostol, Centea, Cojocaru, Constantinescu, Doroagă, Dumea, Bucovanu, Ioniţă, Lungu, Pleşca, Răuţ, Rusu, Sandu, Sârbu, Simion, Sofian, Tabarcea şi Toma, la finalul căreia, după ce au fost prezentate clarificări pentru a crea aparenţa legalităţii acestui demers, s-a votat adoptarea unui proiect de hotărâre prin care a fost aprobată scutirea la plată pentru sumele datorate de firmă bugetului local Paşcani.

După emiterea hotărârii Consiliului Local, la 25 septembrie 2007, Serviciul Finanţe Publice Locale Paşcani a procedat la ştergerea datoriilor de aproximativ 963.000 lei.

În 29 octombrie 2007, Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi a formulat o acţiune în contencios administrativ prin care a solicitat Tribunalului Iaşi anularea ca nelegală a hotărârii respective, despre formularea acestei acţiuni fiind informat Consiliului Local şi primarul Paşcani, iar două zile mai târziu Mircea Zuzan cu intenţie, a indus în eroare pe Neculai Răţoi, informându-l că a notificat Serviciul Finanţe Publice Locale (dar şi Serviciul Financiar, Buget, Contabilitate) cu privire la suspendarea de drept a dispoziţiilor cuprinse în hotărâre, deşi nu a făcut acest lucru.

Sursa citată menţionează că, în acest mod, l-a determinat pe Neculai Răţoi să nu dispună măsuri de urmărire a veniturilor pe care bugetul local trebuia să le realizeze în baza contractului încheiat cu firma.

"Urmare a faptului că inculpatul Zuzan nu a notificat Serviciul Finanţe Publice Locale cu privire la această situaţie de fapt, nu au fost dispuse măsuri de repunere pe rol şi de urmărire a debitului respectiv, iar la data de 08.09.2011 s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pe care îl avea Consiliul Local Paşcani faţă de debitorul SC Agrocomplex Lunca Paşcani SA. Cu toate că până la soluţionarea cauzei, actul administrativ atacat de prefect era suspendat de drept, debitele societăţii nu au fost reînscrise în evidenţele Serviciului Finanţe Publice Locale Paşcani. Prin decizia civilă din 08.09.2008, Curtea de Apel Iaşi a respins recursurile formulate de Consiliul Local şi SC Agrocomplex Lunca Paşcani SA, menţinând soluţia instanţei de fond, de admitere a cererii Prefectului Judeţului Iaşi în sensul anulării hotărârii respective", se mai spune în document.

DNA arată că suma datorată bugetului local de către firmă este de peste 2 milioane lei, echivalentul a peste 481.000 euro, reprezentând paguba suferită de Consiliul Local Paşcani.

Conform comunicatului, în perioada aprilie – mai 2012, inculpaţii Zuzan şi Negrescu, cu intenţie, au determinat-o pe Monica Oneaţă, funcţionar la compartimentul registratură, să falsifice condica de evidenţă a corespondenţei Serviciului Finanţe Publice Locale Paşcani pentru a crea aparenţa comunicării către acest serviciu a unei adrese din 31 octombrie 2007.

În aceeaşi perioadă, inculpata Negrescu, cu ştiinţă, în scopul creării aparenţei comunicării a adresei menţionate, a determinat-o pe Daniela Marcovschi-Mahu, angajată a acelui serviciu, să menţioneze în fals faptul că a primit documentul la 5 noiembrie 2007.

Un alt exemplar al acestei adrese ce conţinea o simplă semnătură olografă a fost 'trimis' în aceleaşi condiţii şi Serviciului Finanţe Publice Locale Paşcani.

Pe timpul cercetărilor s-a stabilit că semnătura de primire aparţine lui Costinel Vîngă, care îşi desfăşura activitatea în cadrul acelui serviciu, şi care, cu ocazia audierii ca martor, a făcut declaraţii mincinoase referitoare la persoana care a executat semnătura olografă pe adresa respectivă.

În cauză, s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător şi poprire asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor.

Procurorii anticorupţie au dispus sesizarea Tribunalului Iaşi cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei a două persoane Monica Oneaţă şi Daniela Marcovschi-Mahu, care sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate.

Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.