Totodată, au fost date 174 avertismente şi au fost dispuse 57 măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor de schimb valutar.

Potrivit preşedintelui ANPC, faţă de acum câţiva ani, operatorii economici respectă în mult mai mare măsură drepturile consumatorilor şi legislaţia în vigoare. "Dacă în 2009, autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor înregistra între 10 şi 15 sau chiar 30 de reclamaţii pe săptămână, referitoare la serviciile de schimba valutar, în prezent sunt doar două-trei, pe lună", a afirmat secretarul de stat Constantin Cerbulescu, citat de Agerpres.

Acesta a reamintit că, înainte de efectuarea tranzacţiei, consumatorului trebuie să i se înmâneze spre semnare un "formular de acceptare" a cursului de schimb. Formularul este întocmit în dublu exemplar, unul rămâne la client, iar celălalt îl păstrează operatorul economic, constituind dovada efectuării tranzacţiei.

Drepturile consumatorilor

Un alt drept al consumatorului este să solicite înscrierea pe bonul fiscal a seriilor şi numerelor bancnotelor pentru ca, în cazul unei reclamaţii, să aibă dovada necesară.

În plus, "în baza documentului primit, consumatorul poate să solicite în termen de 24 ore anularea tranzacţiei, în eventualitatea în care, poate, nu a văzut toate datele înscrise şi nu este de acord cu tranzacţia respectivă", a adăugat preşedintele ANPC.

Verificați cursul de schimb din exterior și din interior

Consumatorii sunt sfătuiţi de ANPC să solicite completarea formularului de tranzacţionare a schimbului valutar şi să verifice lista cursurilor de schimb, atât cea afişată în exteriorul casei de schimb cât şi cea din interior.

Formularul de acceptare a tranzacţiei trebuie să cuprindă, pe lângă elementele de identificare a operatorului economic şi a clientului, cursul de schimb, suma tranzacţionată şi valoarea comisionului.