Soluţiile propuse de participanţ ii la audierea publică privind taxa auto nu au şanse să aducă o modificare substanţială actualei grile. Chiar dacă a fost anunţată ca o acţiune prin care cetăţenii simpli puteau veni cu propuneri sau îşi puteau spune păsul, modificările cerute vizează chiar extinderea bazei de impozitare şi pentru maşinile deja înmatriculate sau pentru alte maşini care în proiect sunt scutite de taxă.

„Depozanţii au cerut restrângerea listei de entităţi exceptate de la plata taxei auto, singurele excepţii admise de majoritatea acestora fiind maşinile din sistemul sanitar şi din cel de salubrizare“, a explicat ieri profesorul Dan Manoleli, membru al Comisiei de Experţi a audierii publice. Potrivit lui Radu Nicosevici, preşedintele Academiei de Advocacy – organizatorul audierii -, guvernul ar trebui să ţină cont de opiniile depozanţilor. Singura modificare majoră propusă de aceştia este însă înlocuirea taxei auto cu una de poluare, care să fie plătită anual sau care să facă parte din preţul carburanţilor.

Propuneri de ochii lumii

Propunerile „sărace“ ale participanţilor se datorează şi numărului mare al reprezentanţilor executivului sau ai ONG-urilor pentru mediu înscrişi ca depozanţi ce şi-au susţinut discursul în faţa guvernului. Pe site-ul audierii au fost însă înregistrate şi opinii ale cetăţenilor de rând.

Din cele 101 puncte de vedere, nouă au aparţinut reprezentanţilor unor instituţ ii guvernamentale care susţin proiectul, 18 au venit de la ONG-uri, 3 de la partidele politice, 6 au fost emise de reprezentanţii unor companii, unul de reprezentantul confederaţiei sindicale Cartel Alfa, iar restul, 64 la număr, au fost trimise de simpli cetăţeni. Aproximativ 20 dintre cei care au trimis depoziţ ii scrise au respins „categoric“ introducerea taxei, iar alţi 49 au recunoscut necesitatea introducerii unei taxe de poluare, dar au propus corecţii şi amendamente.

RECOMANDĂRI

Audierea a adus zeci de propuneri

> Aplicarea principiului nediscriminării la toate tipurile de autovehicule, indiferent de proprietar (public, privat, ONG etc.).

> Introducerea unui sistem periodic al încasării taxei de poluare sau plata taxei ca parte a preţului carburantului.

> Revizuirea formulei de calcul în cazul coeficientului corespunzător capacităţii cilindrice şi o mai bună corelare a taxei cu volumul emisiilor de noxe.

> Introducerea unor bonificaţii mai mari pentru scoaterea din uz a autovehiculelor poluante

> Introducerea unor mecanisme de monitorizare a programelor de mediu.

> Corelarea nivelului de taxare auto cu nivelul de taxare a altor categorii de poluatori.

> Corelarea legislativă a proiectului de ordonanţă de urgenţă cu alte acte normative în vigoare sau necesar a fi instituite.

CALENDAR

Pasul următor: modificarea legii

Guvernul va propune în perioada următoare aprobarea proiectului privind taxa auto. Reprezentanţii executivului susţin că propunerea făcută în urmă cu câteva săptămâni de Ministerul Finanţelor, potrivit căreia taxa va fi calculată, în principiu, în funcţie de emisiile de noxe, nu va fi modificat radical.

Unul dintre motive este faptul că executivul a primit deja aviz pozitiv din partea Comisiei Europene pe acest proiect. Chiar dacă scopul audierii publice a fost tocmai acela de a se primi propuneri de modificare, executivul nu este obligat să ţină cont de recomandările făcute de Comisia de Experţi a audierii publice pe tema taxei.

Ordonanţa de urgenţă privind modificarea variantei în vigoare a taxei auto trebuie aprobată până în vară, mai ales că aceasta ar trebui să intre în vigoare de la 1 iulie.