Această variantă a "Jurnalului fericirii" diferă de cea publicată iniţial în 1991. Ediţia va fi disponibilă la Editura Polirom, în variantă cartonată, dar şi digitală şi este îngrijită de George Ardeleanu.
Diferenţele dintre ediţia publicată în 1991 şi cea de faţă sunt de ordinul ordonării blocurilor textuale, a formulărilor şi a unor fragmente inexistente în prima variantă.
Scris între 1969 şi 1971, confiscat de Securitate pe 14 decembrie 1972 şi returnat apoi autorului, "Jurnalul fericirii" a fost rescris de N. Steinhardt din memorie. Copii ale manuscrisului au fost trimise Monicăi Lovinescu şi lui Virgil Ierunca, în două variante pe care autorul dorea să le unifice. Acest gest explică ipoteza conform căreia manuscrisul de la Rohia reprezintă primele două variante unificate.
Dacă variant publicată de Editura Dacia este prima, cea rescrisă din memorie după confiscarea acesteia a fost pierdută după 1990.