Astfel, potrivit opiniilor exprimate în iunie, de către managerii societăţilor comerciale intervievaţi de Institutul de Statistică se conturează pentru perioada iunie – august 2009 o relativă stabilitate în comerţul cu amănuntul, o scădere moderată a activităţilor din industria prelucrătoare, construcţii şi servicii, în raport cu cele trei luni anterioare.

Industria prelucratoare

În cadrul anchetei, managerii din industria prelucrătoare preconizează, pentru următoarele trei luni, o scădere moderată a volumului producţiei, cu sold conjunctural de -10%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.
 
În ceea ce priveşte numărul de salariaţi se estimează o scădere, soldul conjunctural fiind de -21% pe total industrie prelucrătoare, cu o scădere de 25% la întreprinderile cu pâna la 50 salariaţi.

Pentru unele dintre activităţi se va înregistra o tendinţă de scădere mult mai accentuată decât pe total, aceste domenii fiind:
• metalurgiea
• fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
• fabricarea de mobilă
fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente 
Pentru preţurile produselor industriale se prognozează, în continuare, o tendinţă de stabilitate în următoarele trei luni, cu un sold conjunctural de 1%.

Construcţii

Potrivit estimărilor din luna iunie 2009, în activitatea de construcţii se va înregistra, pentru următoarele trei luni, o tendinţă de scădere moderată a volumului producţiei , sold conjunctural -6%,  şi o scădere moderată a stocului de contracte şi comenzó, sold conjunctural -10%.

De asemenea, se prognozează  o reducere moderată a numărului de salariaţi, atât pe total , sold conjunctural –14%, cât şi pe grupe de mărime a întreprinderilor.

În ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de construcţii, se preconizează o relativă stabilitate a acestora, sold conjunctural -2%.

Comerţul cu amănuntul

În iunie 2009, managerii din sectorul de comerţ cu amănuntul au estimat stabilitate a activităţii economice pentru următoarele trei luni, sold conjunctural -4%. 

Volumul total al vânzărilor de mărfuri va avea o tendinţă de relativă stabilitate, sold conjunctural 1%.
 
Volumul comenzilor adresate de către unităţile comerciale furnizorilor de mărfuri va avea, de asemenea, o tendinţă de stabilitate, sold conjunctural -5%.

Angajatorii prognozează, pentru următoarele trei luni, un trend descendent al numărului de salariaţi din acest sector, sold conjunctural -24%.

Managerii societăţilor comerciale estimează că preţurile de vânzare cu amănuntul vor avea o creştere moderată, sold conjunctural +10%.

Servicii

Conform estimărilor din luna iunie 2009, cererea de servicii va cunoaşte o scădere moderată, cu un sold conjunctural -15%. În sectorul de servicii se estimează, pentru următoarele trei luni, o scădere a numărului de salariaţi, sold conjunctural -18%.

Această tendinţă este dată în special de întreprinderile foarte mari , cu 500 salariaţi şi peste.

Conform opiniei managerilor, preţurile de vânzare sau de facturare a prestaţiilor vor avea o tendinţă de creştere moderată , cu un sold conjunctural +9%.