Evenimentul Zilei > Actualitate > Ce se întâmplă astăzi la sinagoga „Unirea Sfântă” din Bucureşti
Ce se întâmplă astăzi la sinagoga „Unirea Sfântă” din Bucureşti

Ce se întâmplă astăzi la sinagoga „Unirea Sfântă” din Bucureşti

Sinagoga „Unirea Sfântă” din Bucureşti, lăcaş de rugăciune, de învăţătură şi Muzeu al Istoriei Evreilor din România, se redeschide astăzi, cu ocazia Sărbătorii de Hanuca.

Ceremonia da la sinagoga începe la ora 17:00 şi cuprinde momente artistice şi aprinderea celei de-a patra lumânări a sărbătorii. Printre participanţi se vor găsi preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Aurel Vainer, preşedintele Comunităţii Evreilor din Bucureşti, Paul Schwartz şi rabinul Rafael Shaffer.

Sinagoga „Unirea Sfântă” este un monument construit în secolul al XIX-lea, care face parte din patrimoniul iudaic naţional şi internaţional.

Templul Unirea Sfântă (Ahdut Kodesh) din Bucureşti a fost construit de către breasla croitorilor în anul 1836, fiind cunoscută şi sub denumirea de Sinagoga Mare a croitorilor.

Clădirea a fost remodelată în anul 1910, după planurile arhitectului Iulius Grunfeld. În prezent, edificiul are o suprafaţă de 305 m², un parter şi două nivele, fiind un amestec de elemente maure, romanice şi bizantine la care se adaugă influenţa arhitecturii bizantine din Muntenia. Nava centrală este supraînălţată, iar zidurile sunt întărite de contraforţi.

În ianuarie 1941, sinagoga a fost devastată de legionari, fiind apoi restaurată. Templul Unirea Sfântă din Bucureşti a supravieţuit atât celui de-al doilea război mondial, cât şi epocii Ceauşescu, în care au fost demolate majoritatea sinagogilor din Bucureşti.

La 15 ianuarie 1978, la iniţiativa Dr. Moses Rosen (1912-1994), rabin-şef al comunităţilor evreieşti din România şi preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, a fost amenajat în acest templu Muzeul de Istorie al Comunităţii Evreieşti din România. Primul director al Muzeului a fost publicistul Marius Mircu, autor a numeroase lucrări despre evreii din România.

Denumirea muzeului are mai multe variante: Muzeul de Istorie al Comunităţilor Evreilor din România, Muzeul de Istorie a Comunitaţii Evreieşti Bucureşti etc.

Hanuka este sărbătoarea care celebrează minunea uleiului Menorei, care a ars timp de opt zile cu doar o singură cană de ulei pur ce ar fi ajuns în mod normal pentru o singură zi. Ceremonia are loc acasă, dar şi în sinagogi. Familia se adună în jurul unui sfeşnic cu opt braţe, în care se aprind opt lumânări. Există obiceiul ca acest candelabru, numit hanukia, să fie aşezat în pragul uşii sau la fereastră, o cale pentru evrei de a împărtăşi bucuria sărbătorii cu restul comunităţii în mijlocul căreia trăiesc.