Şcolile care doresc să participe la competiţia de granturi organizat de Fundaţia Centrul Educaţia 2000+ pot primi până la 15.000 de lei pentru a realiza proiecte ce vizează îmbunătăţirea parteneriatului şcoală – comunitate. La competiţie pot participa şcolile care îşi desfăşoară activitatea în zone în care există o rată ridicată a şomajului, un număr de copii cu părinţi plecaţi în străinătate sau care aparţin unei minorităţi şi sunt săraci.

Proiectul „Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate!” este finanţat de Fundaţia Soroş România. Ghidul aplicantului şi formularul cererii de finanţare, pentru şi mai multe informaţii despre proiect se găsesc pe site-ul www.cedu.ro, în secţiunea Ştiri şi Comunicate. Participanţii pot depune cererile de finanţare până pe 21 ianuarie, ora 17.00, la adresa [email protected]