În decembrie 2010, ANI anunța că Iohannis a semnat un contract între Primăria Sibiului şi tipografia Honterus S.R.L., societate comercială deţinută de Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.). Preşedintele FDGR a fost, din 2002 până în 2013, primarul Sibiului. De aici, inspectorii au tras concluzia că primarul Sibiului se află în conflict de interese. Atît de natură penal cât și administrativă. Odată cu clasarea cauzei penale, se reia procesul civil de la Curtea de Apel Alba Iulia în care primarul Sibiului este acuzat de conflict de interese de natură administrativă.

Ce spun procurorii

”Pentru ca să poată întruni elementele constitutive ale infracțiunii de conflict de interese, este necesar ca folosul material (patrimonial), obținut în mod direct sau indirect, să se fi realizat (urmare a îndeplinirii actului, de către funcționarul public aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu) pentru sine, soțul său, o rudă ori un afin până la gradul II, inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă, în ultimii cinci ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură”. ”În speță, folosul material obținut ca urmare a semnării, de către Klaus Werner Iohannis, în calitate de primar al municipiului Sibiu, a contractului de prestări-servicii nr. 71/23.12.2010, având ca obiect ,, Servicii de informare și publicitate în vederea implementării proiectului POS CCE SMIS 4915, contract de finanțare nr. 117/321/28.08.2009, ,,Implementarea conceptului de administrație electronica la nivelul municipiului Sibiu”, contract încheiat cu S.C. TIPOGRAFIA HONTERUS S.R.L., respectiv a procesului-verbal de recepție a serviciilor prestate, încheiat la data de 02.06.2011, precum și aprobării unui număr de 3 (trei) facturi, în vederea efectuării plăților , către S.C. TIPOGRAFIA HONTERUS S.R.L., s-a realizat în beneficiul S.C. TIPOGRAFIA HONTERUS S.R.L. Sibiu”

Nu a fost angajatul Forumului

”Or, Klaus Werner Iohannis nu s-a aflat în raporturi de muncă, după cum rezultă din probele administrate în dosar, cu societatea comercială TIPOGRAFIA HONTERUS S.R.L. Sibiu (societate al cărei asociat unic era, la acea dată, Forumul Democrat al Germanilor din România) ori cu Forumul Democrat al Germanilor din România. În acest sens, arătăm că, prin adresa nr. 1148/11.11.2013, Forumul Democrat al Germanilor din România a comunicat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de urmărire penală și criminalistică, faptul că domnul Klaus Werner Iohannis (cu datele de stare civilă din dosar) nu a avut și nici nu are calitatea de angajat al Forumului Democrat al Germanilor din România, menționându-se faptul că această funcție este una onorifică; de asemenea, s-a mai arătat că d-l Klaus Werner Iohannis nu a beneficiat, din partea F.D.G.R., de servicii sau foloase de orice natură, neaflându-se, în raporturi comerciale, cu respectiva asociație”.

Nu sunt probe

În ceea ce privește acuzația de de fals în înscrisuri sub semnătură privată și a infracțiunii de uz de fals, procurorii consideră că ”în cauză nu există probe din care să rezulte faptul că înscrisurile la care s-a făcut mai sus referire, ar fi fost falsificate, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea înscrisurilor în orice mod, de natură să producă anumite consecințe juridice, respectiv prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului sau prin omisiunea, cu știință, de a insera unele date sau împrejurări; altfel spus, înscrisurile contestate există, în materialitatea lor, au fost redactate la data consemnată în textul lor, iar conținutul fiecărui înscris reflectă voința celor care le-au redactat”, se mai arată în motivele de clasare ale procurorului.

Continuă procesul de la Alba

Agenției Naționale de Integritate, l-a acuzat pe Klaus Iohannis că se află în conflict de interese. Pe 29 august 2013, Iohannis a atacat raportul ANI la Curtea de Apel Alba Iulia. La termenul de judecată din data de 12 martie 2014, Agenția Națională de Integritate, pârâtă în dosarul nr. 780/57/2013, înregistrat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia, Secția de contencios administrativ și fiscal, a solicitat suspendarea judecării cauzei, până la soluționarea plângerii penale formulate de către instituție, privind comiterea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, în legătură cu înscrisurile mai sus arătate, de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (în cauza ce face obiectul prezentului dosar de urmărire penală); judecarea cauzei, de către Curtea de Apel Alba Iulia, Secția de contencios administrativ și fiscal a fost, ulterior, suspendată.

Nu a săvârșit cu vinovăție fapta

”În ceea ce privește săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, de către Klaus Werner Iohannis, sesizată de către Agenția Națională de Integritate, este incident cazul de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prevăzut de art. 16 din Noul cod de procedură penală (fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege), astfel că se va dispune, cu privire la acest aspect, o soluție de clasare”, mai notează magistrații.