Evenimentul Zilei > Opinii > Opinii EVZ > SENATUL EVZ. Neam?ul (Mihail) ?i legionarii
SENATUL EVZ. Neam?ul (Mihail) ?i legionarii

SENATUL EVZ. Neam?ul (Mihail) ?i legionarii

Nu cred c? dl. Neam?u, tân?rul co-lider al ARD, e extremist, doar c? de la o vârst? încolo se cer în via?? nuan?e pe care el le-a ignorat când cu celebrele versuri de pe scen?. Iar teribilismul, atât la el cât ?i la acuzatorii s?i, poate sc?pa de sub control.

Da, poezia lui Gyr „Ridic?-te…” e tulbur?toare ?i nu trebuie interzis? în ?coli sau manuale, ci pus? în context potrivit. La fel ?i scrierile problematice ale lui Arghezi, Sadoveanu, Eliade sau altor colabora?ioni?ti cu dictaturile. Numai c? manifesta?iile politice nu-s workshopuri de istoria literaturii sub totalitarism, deci nu insista?i aiurea cu estetica pur?. De ce a ales dl. Neam?u s? vorbeasc? la lansarea candida?ilor ARD de oprimarea ??r?nimii în anii ’50, ?i anume în felul acela, nu mi-e clar.
De fapt, asta i-a? repro?a: nu vreun legionarism de debara, ci inadecvarea. Strig?tul lui Radu Gyr ?i revolta sa aveau o miz? existen?ial? în anii ‘50, sub totalitarismul în faz? acut?. Chiar ?i mai târziu, v? da?i seama ce cutremur ?i act de curaj civic ar fi fost s? spui poezia în public, a?a, prin 1985 ?i cât de aiurea s? fii acuzat de extremism pentru asta? Mai stau îns? lucrurile la fel azi, în România 2012? Putem relativiza pân? acolo încât s? invoc?m sacrificiul ultim întru salvarea sufletului în campania asta electoral?? S? cerem patetic norodului s? sar? cu pieptul pe mitraliere, cu sângele neamului curs prin ?an?uri? E amenin?area aceea?i, se justific? mijloacele? Nu-i jignim pe martirii reali din deceniul teribil? Nu sim?i?i, dle Neam?u, c? e ceva ric?venturianism în chestia asta, exact genul practicat de duetul Ponta- Crin pân? la sa?ietate de curând, scandând aiurea-n tramvai contra regimul totalitar B?sescu ?i dându-se persecuta?i ca opozi?ia din Belarus, cu liota de ?u?eri propagandi?ti dup? ei?
V? în?eleg frustrarea stârnit? de dublul tratament din Occident, unde a?i studiat. Acolo e?ti pe bun? dreptate ostracizat ca nostalgic al fascismului, dar e?ti considerat tip cool dac? ai nostalgii comuniste (mai ales în versiune Mao sau Cuba libre). Dar ce s? facem, asta e problema lor ?i n-o s-o rezolva?i dv de la Bucure?ti cu bravade juvenile pe invers. V? în?eleg ?i frustrarea c? discursul apocaliptic-caragialesc al lui Ponta- Crin din prima parte a anului le-a adus voturi ?i o curte de idio?ii utili, echidistan?i: dobermani cu Boc ?i pudeli politico?i în co?ule? cu demagogia ?i gafele USL. Ins? crede?i c? a mai r?mas în România vreun votant ipocrit, isteric sau pur ?i simplu deranjat la mansard?, care nu-i deja înrolat la Ponta, Crin, Vadim, Dan Diaconescu sau la TV-urile cu horoscoape mov, încât s?-l atrage?i dv cu chem?ri la jacquerie mistic? în izmene? Câ?tiga?i ceva p??ind în aceea?i logic? a exager?rii? Nu-i mai curând la centrul spectrului o felie neacoperit?, de oameni ra?ionali, întreprinz?tori ?i întregi la cap, în sectorul privat dar ?i cel public (deci nu mai înjura?i la gr?mad? statul, c? exist? bugetari mai profesioni?ti ?i utili social decât v? imagina?i), dezam?gi?i din motive întemeiate atât de PDL cât ?i de PNL? Ei a?teapt? nu fantomatice reduceri de impozite de la lideri necredibili, ci un discurs ponderat ?i informat, al unora care arat?, vorbesc ?i se mi?c? asemenea lor.
Care-i miza azi, s? ne batem pentru Libertate cu Fiara, sau s? construim ni?te institu?ii care s? func?ioneze, naibii, rezonabil? Deci dac? tot nu ne pa?te vreo cooperativizare cu NKVD-ul în 2013, nu era mai bine s? ne spune?i ce ve?i face dv ca deputat: un efort c?tre acest electorat r?mas orfan de partid? Sau polemici autiste pe bloguri cu palizii discipoli locali ai lui Zizek ?i Chomsky, ca ?i când de asta ar ?ine succesul reformelor în România?
Strig?tul lui Radu Gyr ?i revolta sa aveau o miz? existen?ial? în anii ‘50, sub totalitarismul în faz? acut?.