După expirarea termenului-limită, Ministerul Educaţiei are dreptul de a numi un ordonator de credite şi o comisie care să verifice activitatea universităţii, iar ulterior poate chiar să sancţioneze instituţia.
Cei cu vârstă de pensionare nu au drept de vot
Ordinul de ministru face lumină şi într-o altă privinţă: în cadrul procesului de desemnare a rectorului, pe lista persoanelor cu drept de vot nu vor putea fi înscrise cadrele didactice şi de cercetare care au împlinit vârsta de pensionare la data susţinerii alegerilor. Până acum, participarea la alegeri a celor cu vârstă de pensionare a fost motiv de dispută în universităţi, pentru că legea era ambiguă în această privinţă.
Voturile, numărate în prezenţa reprezentanţilor Ministerului
Pentru corectitudinea alegerilor, ministrul Educaţiei a ţinut să mai prevadă în ordinul emis următoarele: În procesul de desemnare a rectorului, în comisiile electorale şi de numărare a voturilor trebuie să fie numit câte un membru agreat de fiecare candidat înscris în competiţie, care nu se află în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese cu persoana care candidează. De asemenea, la deschiderea urnelor şi în procesul de numărare a voturilor vor participa şi reprezentanţi delegaţi din partea Ministerului Educaţiei.
Ordonator de credite la Babeş Bolyai
Ordinul de ministru vine şi pe fondul întârzierilor înregistrate de unele universităţi în procedurile de pensionare. Un alt imbold l-a constituit situaţia de la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj, unde mandatul rectorului Andrei Marga expiră în 26 februarie. Conform ordinului, după acea dată ministerul va numi un ordonator de credite