Cei interesaţi pot să aplice până la data de 7 ianuarie 2011, prin poştă, e-mail sau fax.
Dascălii care aleg să schimbe catedra pentru un an trebuie să fie de disciplinele matematică, ştiinţe, tehnologie informaţiei, design şi tehnologie, artă, muzică sau sport sau chiar învăţători.
E posibil să aibă noroc să găsească un post şi profesorii de istorie, geografie sau limbile franceză, germană sau spaniolă, pentru care se pot găsi câteva posturi.
Locurile de muncă sunt în special pentru şcoala generală. Detalii despre program puteţi găsi pe site-ul www.britishcouncil.ro.