Evenimentul Zilei > Justitie > ?eful ANI, Horia Georgescu pentru AFP: ”Presiunile au devenit foarte agresive”
?eful ANI, Horia Georgescu pentru AFP: ”Presiunile au devenit foarte agresive”

?eful ANI, Horia Georgescu pentru AFP: ”Presiunile au devenit foarte agresive”

Pre?edintele Agen?iei Na?ionale de Integritate (ANI) a denun?at o ”cre?tere exponen?ial? a presiunilor politice” din toate p?r?ile în vederea unei limit?ri a activit??ilor institu?iei pe care o conduce, inclusive atacuri proferate de c?tre pre?edintele Senatului, Crin Antonescu, relateaz? Agen?ia France-Presse.

”Au existat întotdeauna presiuni, dar ele au crescut în mod exponen?ial recent. Aceste presiuni au devenit foarte agresive. În prezent, declara?iile din spa?iul public se rezum? la a îndemna atât la o destructurare a ANI sau la schimbarea legii care reglementeaz? func?ionarea sa, cât ?i la atacuri personale” la adresa conducerii institu?iei, a declarat Horia Georgescu pentru AFP.
Antonescu vorbe?te ca s? nu tac?
Georgescu ?i-a exprimat regretul fa?? de faptul c? pre?edintele Senatului ?i actualul lider al Partidului Na?ional Liberal Crin Antonescu a criticat din nou decizii ANI, recent, într-o emisiune de televiziune, evocând inclusiv o eventual? plecare a pre?edintelui Agen?iei. Crin Antonescu s-a solidarizat în mai multe rânduri cu mini?tri sau oficiali viza?i de c?tre Agen?ie pentru conflicte de interese. ”Acestea sunt declara?ii emise de c?tre num?rul doi în stat ?i reprezint? o presiune de natur? politic? asupra institu?iei”, a apreciat Georgescu.