Primarul Neculai Onţanu a spus că în evidenţele Primăriei Sectorului 2 figurează deja 143 de persoane evacuate, care primesc 900 de lei lunar pentru achitarea chiriei. Astfel, de la bugetul local a fost alocată luna trecută, în acest scop, suma de 94.260 de lei.

Programul de ajutorare a persoanelor fără adăpost este derulat de primărie în baza unei hotărâri a Consiliului Local al Sectorului 2, din luna decembrie a anului 2006. De acest program beneficiază în principal cei care au locuit în casele naţionalizate şi au avut titlu executoriu de evacuare.

Pentru a primi ajutorul, solicitantul trebuie să depună la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială un dosar care să cuprindă o copie după titlul executoriu de evacuare, o declaraţie pe propria răspundere că va folosi banii acordaţi numai în scopul plăţii chiriei, precum şi angajamentul că va înştiinţa instituţia în termen de cinci zile de la apariţia oricărei modificări apărute.

Ajutorul financiar se acordă, în cazuri grave, pentru o perioadă de până la trei ani, timp în care beneficiarii trebuie să se ocupe de rezolvarea problemei.