UPDATE. George Copos, patronul clubului de fotbal Rapid, a recunoscut c? a demarat procedura de insolven?? a grup?rii de lâng? Podul Grant ?i sus?ine c?, în acest mod, va putea salva echipa de la dezastru.
„Lumea nu în?elege, dar noi am deschis procedura de insolven?? special pentru a salva clubul Rapid. ?i asta vom face. Alt? solu?ie de salvare nu exist? decât demararea acestei proceduri, care ne va ajuta ?i s? ob?inem licen?a pentru edi?ia 2013-2014 a Ligii I. Din p?cate, întotdeauna în România oamenii c?zu?i în genunchi sunt lovi?i. Eu sunt acum c?zut în genunchi, vreau s? salvez clubul ?i o voi face, dar nu mai vreau s? vorbesc despre fotbal”, a declarat Copos pentru „Mediafax”.
„Facem tot ce ne st? în puteri pentru a salva clubul, asta am f?cut mereu. Vrem s? demonstr?m c? am fost transparen?i. Rapid este la zi cu pl??ile la stat, nu avem nici un leu datorie la impozite ?i taxe. Din p?cate, avem restan?e la salariile juc?torilor ?i ale celorlal?i angaja?i ai clubului”, a mai precizat patronul Rapidului.
Tribunalul Bucure?ti a înregistrat cererea de insolven?? a clubului de fotbal Rapid ?i a fixat data de 7 decembrie ca prim termen de judecat?. Dumitru Dragomir, pre?edintele LPF, sus?ine îns? c?, dac? au cerut insolven?a, giule?tenii nu-?i vor putea primi licen?a pentru sezonul viitor ?i vor fi retrograda?i în Liga a III-a!
„Dac? au depus cerere pentru insolven??, giule?tenii nu vor lua licen?a pentru sezonul urm?tor! Nu se poate a?a ceva, pentru c? apoi toat? lumea ar cere insolven?a ca s? scape de datorii ?i ar face apoi societ??i noi”, a spus Dragomir, la Realitatea TV.
„Licen?a poate fi retras? numai la solicitarea directorului Comisiei de Licen?iere, domnul Viorel Duru. Conform legii, prin insolven?? se încearc? o redresare financiar? a clubului. Dac? nu apare acel plan de redresare, Rapid risc? s? mearg? direct în Divizia C, nici m?car în B!
La insolven??, în mod normal, juc?torii pot s? plece, a?a cum s-a întâmplat la Craiova”, a precizat ?i Valentin Alexandru, secretarul general al LPF, la Dolce Sport.