Legislația în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede alocarea unor sporuri salariale de până la 85%,  în situația unor epidemii grave, pentru cadrele medico-sanitare. Noul act normativ completează prevederile actuale, introducând noi categorii de beneficiari:

„personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul secțiilor și compartimentelor de boli infecțioase care acordă servicii medicale persoanelor testate pozitiv la epidemia prevăzută la pct.1;

personalul de specialitate medico sanitar și auxiliar sanitar din structurile paraclinice și din centrele de testare în regim de urgență care recoltează probe și testează persoanele simptomatice care întrunesc criteriile definite de caz stabilite conform metodologiei de supraveghere în vigoare pentru epidemia de la pct.1;

personalul de specialitate medico sanitar și auxiliar sanitar din cadrul altor structuri medicale și/sau unități sanitare implicate în acordarea serviciilor medicale generate de epidemia prevăzută la pct.1, care se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății, în funcție de evoluția epidemiei”.