Evenimentul Zilei > Justitie > Fiicele Regelui Mihai se luptă în instanță. Ce solicită Statului Român
Fiicele Regelui Mihai se luptă în instanță. Ce solicită Statului Român

Fiicele Regelui Mihai se luptă în instanță. Ce solicită Statului Român

Fiicele Regelui Mihai se luptă acum în instanță pentru 364.000 de lei, întrucât nu au trimis în termenul legal documentația completă pentru un ajutor de stat, care li s-e cuvenea acum trei ani.

Astfel, cele cinci fiice ale Regelui Mihai se judecă cu Garda Forestieră Brașov și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cerând anularea unui act administrativ al Gărzii Forestiere prin care s-a exprimat refuzul de avizare a documentației întocmite în vederea accesării ajutoarelor de stat cuvenite pentru anul 2018.

Fiicele Regelui Mihai – Margareta, Sofia, Elena, Maria și Irina au reclamat:

Plata sumei de 364.053,47 lei, reprezentând contravaloarea produselor de masă lemnoasă care nu se pot recolta pentru suprafața de pădure de 395 ha, încadrată în tipul II de categorii funcționale, terenuri forestiere administrate în totalitate de Ocolul Silvic Brașov în cuantum de 102.093,20 lei și pentru suprafața de pădure de 1.012,50 ha, încadrată în tipul II de categorii funcționale, terenuri forestiere administrate în totalitate de Ocolul Silvic Azuga în cuantum de 261.960,27 lei cu titlu de compensații/ajutoare de stat, datorită funcțiilor de protecție stabilite de amenajamentele silvice care au determinat restricții în recoltarea de masă lemnoasă, aferente perioadei anului 2018.

Plata dobânzilor fiscale, calculate asupra debitului principal în cuantum de 364.053,47 lei, începând cu data de 29.06.2018, dată la care au depus cererea și până la plata efectivă a debitului;

Cheltuieli de judecată.

Au trimis întâi cererea și o lună mai târziu documentația

Pârâtul Garda Forestieră Brașov a explicat că documentele prev.la art.7 alin.2 din HG nr.447/2017 au fost depuse după termenul legal si din acest motiv respectiva documentație nu a mai putut fi înaintată pentru decontare. Astfel, potrivit rolii.ro, avocatul care le reprezintă pe cele 5 fiice ale Regelui Mihai nu a depus la data de 29.06.2018 decât cererea de acordare a compensațiilor, documentația aferentă fiind transmisă abia la data de 23.07.2018, conform notei de transport ce însoțește obligatoriu expedierea fiecărui colet.

În fața instanței, s-a arătat că înscrisul intitulat “nota de transport” de care reclamanții au înteles să se folosească în dovedirea transmiterii documentatiei în termenul legal, nu a dovedit versiunea reclamanților atâta timp cât rubrica “confirmare de primire” nu era completată, nu purta nici dată/oră, nici numele/prenumele persoanei care confirmă primirea sau semnatura/stampila, neputând face astfel dovada transmiterii și pe cale de consecință nici a primirii de către pârâta Garda Forestieră Brașov a documentației aferente cererii.

Judecătorii de la Tribunalul București au apreciat că întrucât din actele dosarului nu a rezultat că reclamanții ar fi depus documentatia în termenul legal, respectiv până la data de 30.06.2018, la structura teritorială de specialitate din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în mod corect a fost emisă adresa prin care s-a constatat că documentația nu mai poate fi înaintată pentru decontare, având în vedere că a fost depusă cu depășirea termenului legal, aspect ce a condus la respingerea cererii de chemare în judecată ca inadmisibilă.

Curtea de Apel București a decis însă, în data de 20 aprilie, să admită recursul formulat de cele 5 fiice ale Regelui Mihai, să caseze sentinţa recurată şi să trimită cauza spre rejudecare Tribunalului București, scrie justnews.ro.