Datoria publică a ţării a crescut cu peste un miliard de lei, în luna august, faţă de luna iulie. La sfârşitul lunii august, datoria publică a României reprezenta 35,05% din produsul intern brut (PIB) al ţării, în creştere cu cinci puncte faţă de finele anului trecut, când datoria pubică se cifra la 29,99% din PIB.

De altfel, datoria publică a României din luna august este cu peste o cincime (21,7%) mai mare faţă de cea de la finele anului trecut şi în creştere cu 63,3% comparativ cu anul 2008.

Împrumuturile de stat, 40% din datorie

Cea mai mare parte a datoriei publice, 93,8%, este reprezentată de datoria guvernamentală, cea locală fiind de 6,2% din total.

Aproape jumătate din datoria României este în lei (45,28%). O pondere mare în totalul datoriei externe o reprezintă şi cea contractată în monedă europeană (42,02%), datoria formată în alte valute fiind de 12,7%, potrivit datelor MFP.

Ponderea cea mai mare din datoria guvernului şi a autorităţilor locale o deţin împrumuturile de stat, 72,1 miliarde lei, echivalent cu 40,21% din totalul datoriei. 32,67 miliarde lei, sau 18,22% din întreaga datorie, reprezintă certificate de trezorerie. În acelaşi timp, datoria în obligaţiuni emise de stat se apropie de 30 de miliarde lei (16,72% din total). Eurobondurile reprezintă puţin peste 6% din suma pe care o datorează România, leasingul financiar deţine 0,05% din datorie, iar altor surse le revin 18,6%.

Mai mulţi bani din afară pentru acoperirea găurilor bugetului

În primele opt luni ale acestui an, Guvernul României şi-a asigurat necesarul de bani în special emiţând titluri de stat pe piaţa internă. Acestea s-au cifrat la 30,3 miliarde lei, din totalul împrumuturilor contractate în perioada ianuarie-august 2010, de 44,1 miliarde lei. Totodată, în această perioadă, statul a contractat direct împrumuturi în valoare de aproape 6 miliarde lei.

După ce autorităţile române au accesat mai multe tranşe din împrumutul extern, de la FMI şi Comisia Europeană, a crescut ponderea surselor externe în finanţarea deficitului bugetar.

Potrivit raportului MFP, 43,4% din deficitul bugetar este acoperit anul acesta din surse externe, comparativ cu 34,1% anul trecut. În consecinţă, s-a diminuat ponderea surselor interne în finanţarea deficitului de la 64,8% în 2009 la 55,4% în 2010. 1,2% din deficitul bugetar a fost acoperit din venituri din privatizare şi recuperări ale Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS).