Evenimentul Zilei > Actualitate > Trasee deviate în perioada Summit-ului
Trasee deviate în perioada Summit-ului

Trasee deviate în perioada Summit-ului

Traseele liniilor de transport public din Bucureşti care traversează zonele de securitate instituite pentru summit-ul NATO vor fi deviate atât în timpul desfăşurării summit-ului, cât şi pe perioada simulării măsurilor de securitate, informează un comunicat al Comandamentului Naţional de Securitate.

Ca urmare a restricţionării traficului rutier general pe Şos. Bucureşti-Ploieşti, Bd. Mărăşeşti (între Bd. Expoziţiei şi Bd. Poligrafiei), Şos. Kiseleff (tronsonul cuprins între Arcul de Triumf şi Piaţa Victoriei), Piaţa Victoriei (pe direcţia Şos. Kiseleff – Calea Victoriei), Calea Victoriei, Bd. Naţiunile Unite, Bd. Libertăţii, Calea 13 Septembrie, Str. Izvor, Str. B. P. Haşdeu, liniile din zonă vor funcţiona pe trasee modificate după cum urmează:

Liniile 79 şi 86 vor funcţiona pe traseul de bază între "Bd. Basarabia", respectiv "Stadionul Naţional" şi "Şcoala Iancului" apoi modificat în ambele sensuri pe Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, (comun cu linia 85).

Liniile 122, 137 şi 268 vor funcţiona pe trasee modificate pe sensul spre Piaţa Universităţii, de la intersecţia Str. Ştirbei Vodă – Str. Luterană prin Str. Luterană, Piaţa Romană, Piaţa Universităţii cu întoarcere prin Bd. Regina Elisabeta, apoi traseele actuale. Celălalt sens nu se modifică.

Liniile 126, 168, 226 şi 368 vor funcţiona pe trasee modificate de la intersecţia Str. Ştirbei Vodă-Str. Luterană prin Str. Luterană, Piaţa Romană, apoi traseele actuale.

Linia 136 va funcţiona pe traseul de bază între "C.E.T. Vest Militari" şi intersecţia Şos. Pandurilor-Str. Dr. Rainer, prin Str. Dr. Rainer, cu întoarcere la Podul Izvor prin Splaiul Independenţei (malul stâng) apoi traseul de ducere.

Linia 300 va funcţiona pe traseul de bază între "Clăbucet" şi intersecţia Bd. Ion Mihalache-Str. Buzeşti (Piaţa Victoriei) apoi pe un traseul modificat prin Str. Buzeşti, Calea Grivitei, Piaţa Lahovari, apoi traseul de ducere.

Linia 301 va funcţiona pe sens Piaţa Romană, de la intersecţia Şos. Bucureşti-Ploieşti/Bd. Aerogării/Bd. Ion Ionescu de la Brad, prin Şos. Bucureşti-Ploieşti, Şos. Kiseleff, Bd. G-ral C-tin. Prezan, Calea Dorobanţilor, apoi traseul actual.

Linia 335 va funcţiona pe sens Aeroport Băneasa, scurtat la Şos. Bucureşti-Ploieşti(cap linie 5).

Linia 381 va funcţiona pe un traseul de bază numai între Piaţa Reşiţa şi Piaţa Romană.

Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între Valea Oltului şi intersecţia Calea 13 Septembrie-Şos. Pandurilor, apoi modificat în ambele sensuri prin Şos. Pandurilor, Splaiul Independenţei, Pod Izvor, apoi traseul actual.

Linia 783 va funcţiona pe sens Piaţa Unirii de la Piaţa Arcul de Triumf prin Bd. C-tin. Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, apoi traseul de bază. De asemenea traseul liniei 783 din DN1 spre Aeroportul Otopeni se modifică prin breteaua pe unde în prezent se efectuează ieşirea autobuzelor în DN1 spre Bucureşti.

În perioada închiderii traficului rutier în intersecţia Calea Victoriei-Bd. Regina Elisabeta liniile din zonă vor funcţiona pe trasee modificate astfel:

Linia 61 va funcţiona pe traseul de bază numai între Master S.A. şi Piaţa Operei.

Linia 69 va funcţiona pe traseul de bază numai între Valea Argeşului şi Piaţa Operei.

Linia 70 va funcţiona pe traseul actual numai între Bd. Basarabia şi Piaţa Pache Protopopescu (Izvorul Rece).

Liniile 79 şi 86 vor funcţiona pe traseul de bază între Bd. Basarabia, respectiv Stadionul Naţional şi Şcoala Iancului apoi modificat în ambele sensuri pe Bd. Pache Protopopescu, până la Piaţa Pache Protopopescu (Izvorul Rece).

Linia 85 va funcţiona pe traseul de bază numai între Baicului şi Piaţa Pache Protopopescu (Izvorul Rece).

Linia 90 va funcţiona pe traseul de bază numai între Stadionul Naţional şi Piaţa Pache Protopopescu (Izvorul Rece).

Linia 91 va funcţiona pe traseul de bază numai între Valea Ialomiţei şi Piaţa Operei.

Linia 92 va funcţiona pe traseul de bază numai între Barajul Dunării şi Piaţa Pache Protopopescu.

Liniile 122, 137 şi 268
vor funcţiona pe trasee modificate de la intersecţia Str. Ştirbei Vodă/Str. Luterană prin Str. Luterană, Bd. Dacia, Piaţa Romană.

Liniile 336 şi 601 vor funcţiona pe trasee modificate de la Podul Operei prin Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Piaţa Universităţii, Piaţa Rosetti.

În vederea evitării unor situaţii neplăcute, autorităţile responsabile cu securitatea Summit-ului NATO recomandă cetăţenilor Capitalei informarea în legătură cu toate restricţiile impuse de măsurile de securitate care vor intra în vigoare pe perioada reuniunii şi contează pe înţelegerea concetăţenilor.

Hărţile traseelor RATB deviate pot fi vizualizate pe site-ul cnss-summitbucharest.eu

(15:41)