Bani pentru românii care intră în această afacere. Condiții, acte necesare și modul de plată

Bani pentru românii care intră în această afacere. Condiții, acte necesare și modul de plată Sursa foto: Arhivă EvZ

Subvenții de la stat dacă crești un anumit tip de bovine. Mai exact, statul oferă bani pentru creșterea bovinelor, dar este vorba despre un anumit tip animale. Animalul pentru care primești 1330 de lei de la stat dacă îl crești este bivolița. Toate subvențiile oferite pentru creșterea acestui animal sunt regăsite în Planul Național Strategic 2023-2027.

Subvenții de la stat dacă crești bivolițe

Așa cum prezintă documentul, se oferă 70,24 euro/UVM pentru evitarea mulsului traumatic și bunăstarea ugerului. De asemenea, se mai oferă alți 38,46 euro/UVM pentru sănătatea ongloanelor, dar și alți 22,13 euro/UVM pentru îmbunătățirea zonei de odihnă.

Fermierii pot ajunge să primească între 130 și chiar și peste 240 de euro, adică în jur de 1.330 de lei. Ei trebuie însă să îndeplinească și alte condiții care au ca scop bunăstarea animalului. De asemenea, primești 1330 de lei de la stat dacă animalul are suficient spațiu și stă în condiții bune. Astfel, se oferă 174,04 EURO/UVM pentru creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal.

Se mai dau 18,22 euro/UVM pentru asigurarea condițiilor de confort sporite în zona de odihnă a animalelor, dar și alți 55,53 de euro/UMV pentru asigurarea unor rații furajere optimizate pentru creșterea bunăstării și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Ne puteți urmări și pe Google News

Apă Bivol, Bivol, Bovin, Coarne, AnimalSubvenții de la stat dacă crești bivolițe. Sursa foto: Pixabay

Condiții pentru fermieri care pot primi această subvenție

Fermierii care pot beneficia de subvenții de 100 euro pe cap de vacă de carne sau bivoliță trebuie să îndeplinească o serie de condiții pentru a se încadra la plată.

  • dețin bovine de carne și/sau bubaline, în exploatație cu cod ANSVSA și/sau în exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar, înscrise în BND;
  • sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
  • să nu se afle în lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2022.
  • dețin, în ziua anterioară datei de începere a perioadei de depunere a cererii, a cel puţin 50% din numărul de bovine și/sau bubaline.

Bivol, Animale, Safari, Parc NaționalSubvenții de la stat dacă crești bivolițe. Sursa foto: Pixabay

Subvenții pentru vaci de carne și bivolițe. Acte necesare

Pentru a beneficia de noua subvenție la vaca de carne și bivoliție, crescătorii trebuie să depună la centrele APIA de care aparțin o serie de documente. Listă acte necesare subvenție vaci de carne și bivolițe:

  • copie de pe B.I./C.I. a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  •  coordonate bancare/trezorerie.
  • documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor – SNIIA, din care rezultă efectivul deținut potrivit art.2 lit.b) și/sau f), precum și efectivul de bovine de carne/bubaline din ziua anterioară datei de începere a perioadei de depunere a cererii, în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă /înscrise în cerere.
  •  adeverinţa eliberată de agenţia/asociaţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă efectivul de bovine de carne înscris/înregistrat în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, atât la data de 31 martie 2023, cât și în ziua anterioară datei de începere a perioadei de depunere a cererii.
  • adeverinţa eliberată de agenţia/asociaţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirm efectivul de bubaline înscris/înregistrat în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară (model prevăzut în OUG).

Subvenții pentru crescători.  Termene de plată

Documentele depuse în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul”, vor fi datate şi însuşite prin semnătură de către beneficiar. Fermierii care solicită ajutorul de stat pentru taurinele din rase de carne și bubaline trebuie să țină cont de o serie de termene.

Cererea pentru subvenția excepțională se depune la APIA în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a OUG. Termenul pentru plata ajutorul de stat este 30 iunie 2024. Se pot efectua plăți și după această dată pentru erori de cont, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024, informează agrointel.ro.