Alexandru Ciura, preot, prozator și publicist român: „În virtutea principiilor fixate de prezidentul Wilson, avem și noi dreptul de a ne hotărî soarta după cum dorim. O spunem pe șleau, și dacă va fi lipsă, vom pecetlui-o cu sângele nostru:

Dorim desrobirea noastră de sub jugul austro-ungar. Dorim unirea tuturor Românilor. Trăiască România Mare!”, Al. Ciura.

Carte poștală din 1918-1919 care ilustrează unirea tuturor românilor într-un singur stat. Granițele vestice ale României (colțul din stînga sus) sunt granițe doar presupuse la acel moment (cele definitive fiind confirmate în 1920)

Presa vremii scria: „România Mare a fost proclamată în adunarea națională de la Alba Iulia, într-un uragan de aclamări și aplauze.
Oamenii și-au scos ceasornicarul din buzunar, să fixeze clipa istoricp: douăsprezece și cinci. Unii se întrebau: prentru ce nu se dau obișnuitele o sută una salve de tun?
Mandatarii neamului românesc din Transilvania și Ungaria, delegații Bucovinei, Basarabiei, expatriații noștri, toți au izbucnit în nesfârșite urale, când au văzut cu ochii „visul împlinit” al atâtor milioane, pe care destinul tiran i-a împrăștiat  la cele patru vânturi, ridicând granițele volnice între frații de un sânge și o lege.
Toată clădirea artificială, sprijinită pe minciună și baionetele jandarmilor, s-a năruit, ca un castel din poveste.”

Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în anul 1918 în cuprinsul aceluiași stat național, România. Etape preliminare au fost Mica Unire din 1859 a Țării Moldovei cu Țara Românească și dobândirea independenței în urma războiului din 1877-1878, pe fondul renașterii naționale a românilor în parcursul secolului al XIX-lea

 

Te-ar putea interesa și: