Evenimentul Zilei > Social > Vestea momentului de la ANAF. Toți datornicii sunt vizați, măsura a intrat în vigoare
Vestea momentului de la ANAF. Toți datornicii sunt vizați, măsura a intrat în vigoare

Vestea momentului de la ANAF. Toți datornicii sunt vizați, măsura a intrat în vigoare

Modelul cererii de acordare a eșalonării la plată în formă simplificată a fost publicat vineri de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în contextul în care eșalonarea simplificată la plată a devenit, începând cu data de 1 octombrie 2021, în urma modificărilor recente aduse legislației fiscale, o opțiune permanentă pentru datornici.

Mai nou, având în vedere că una dintre modificările pe care OG nr. 11/2021 le-a adus Codului de procedură fiscală este introducerea în legislație a unui întreg capitol dedicat unei proceduri permanente de eșalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligațiile bugetare administrate de organul fiscal central, ANAF a publicat, în acest sens, și modelul cererii de acordare a eșalonării la plată în formă simplificată.

Începând cu 1 octombrie 2021, mecanismul a devenit o opțiune permanentă pentru datornicii la Fisc. Prin urmare, de la această dată, cererile de eșalonare simplificată la plată, depuse folosind modelul publicat de către ANAF, sunt soluționate în baza prevederilor OG nr. 11/2021.

Eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare, în formă simplificată

După cum se arăta în nota de fundamentare a proiectului devenit, prin publicare, OG nr. 11/2021, eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare, în formă simplificată, adoptată prin OUG nr. 181/2020, a fost una dintre cele mai accesate facilități fiscale introduse în contextul pandemiei de coronavirus, mai ales că, prin aceasta, se asigură lichiditățile financiare necesare continuării activității contribuabililor care temporar se află în dificultate financiară.

Eșalonarea simplificată a fost gândită ca o alternativă la eșalonarea clasică din Codul de procedură fiscală și presupune, potrivit OG nr. 11/2021, eșalonarea, pe maximum 12 luni, a obligațiilor fiscale principale și accesorii restante, a căror vechime este de cel mult 12 luni anterioare datei depunerii cererii și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central.

De asemenea, un aspect important prevăzut în cadrul OG-ului publicat este acela că, în categoria obligațiilor fiscale pentru care nu se acordă eșalonarea la plată, sunt incluse și cele care au făcut obiectul unei eșalonări acordate în temeiul OUG nr. 181/2020, care, practic, când acest OG va intra în vigoare, își vor pierde valabilitatea.

Reamintim că eșalonarea simplificată a datoriilor a mai putut fi accesată, în baza OUG nr. 181/2020, doar până pe 30 septembrie, în condițiile în care mecanismul a fost introdus doar temporar în toamna anului 2020 și Guvernul i-a prelungit de mai multe ori aplicabilitatea.

Astfel, cererile de eșalonare simplificată la plată a datoriilor depuse până la 1 octombrie au fost soluționate în baza OUG nr. 181/2020, potrivit avocat.net.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească debitorul

Pentru a beneficia de eșalonarea simplificată la plată ca mecanism permanent pentru datornicii la Fisc, debitorul trebuie să îndeplinească, potrivit OG nr. 11/2021, cumulativ, următoarele condiții:
– să depună o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;
– să nu se afle în procedura falimentului;
– să nu se afle în dizolvare;
– să nu înregistreze obligații fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterior datei depunerii cererii și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
– să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost stinsă, condiția se consideră îndeplinită.

Mai mult, în ceea ce privește regulile mecanismului de eșalonare simplificată la plată, debitorul trebuie ca, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, să aibă depuse toate declarațiile fiscale.

După primirea cererii, Fiscul eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală și soluționează cererea în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin decizie de eșalonare la plată ori decizie de respingere, după caz.

Pe perioada de valabilitate a eșalonării, decizia de eșalonare la plată poate fi modificată, de cel mult două ori, la cererea debitorului, prin includerea altor obligații fiscale.

În egală măsură, debitorul are posibilitatea de a renunța la eșalonarea la plată pe perioada de valabilitate a acesteia, prin depunerea unei cereri de renunțare la eșalonare, caz în care trebuie să achite obligațiile fiscale rămase din eșalonare până la data la care intervine pierderea valabilității eșalonării la plată.

Ce dobândă este percepută

Pe de o parte, contribuabilii care optează pentru eșalonarea simplificată a datoriilor trebuie să achite o dobândă la stat, de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. Pe de altă parte, contribuabilii scapă de necesitatea constituirii de garanții. Aceste două aspecte fac ca eșalonarea simplificată să fie mai accesibilă decât eșalonarea clasică din Codul de procedură fiscală.

Reamintim că Mirela Călugăreanu, președintele ANAF, menționase, încă de la sfârșitul anului trecut, intenția ca eșalonarea simplificată să devină o opțiune permanentă pentru contribuabilii cu datorii. Acest aspect a fost reiterat în luna martie 2021, atunci când reprezentanții Fiscului aveau certitudinea că mecanismul a avut succes.

Prin urmare, acest OG de modificare a Codului de procedură fiscală vine ca un pas major către introducerea efectivă în legislație a aspectelor menționate mai sus. Astfel, OG nr. 11/2021 a transformat, în sfârșit, eșalonarea simplificată într-o opțiune permanentă pentru datornicii la Fisc. Măsura are drept scop creșterea gradului de colectare a creanțelor bugetare prin stimularea conformării voluntare.

Ce noutăți aduce OG nr. 11/2021 privind eșalonarea clasică?

Potrivit aceluiași OG de modificare a Codului de procedură fiscală, au fost introduse reguli speciale privind eșalonarea la plată a impozitului pe profit calculat pentru transferurile de active, de rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent, în baza art. 40³ din Codul fiscal.

Astfel, pentru aceste sume care fac obiectul eșalonării la plată a impozitului respectiv, procedura de executare silită nu începe de la data comunicării deciziei de eșalonare la plată.

Noi prevederi privind obligațiile fiscale

Mai mult, au fost introduse și noi prevederi privind obligațiile fiscale principale și accesorii rămase de plată din eșalonările la plată și/sau amânările la plată, după caz, a căror valabilitate a fost pierdută din cauză că fie activele transferate sau activitatea economică desfășurată printr-un sediu permanent sunt vândute sau sunt cedate în oricare alt mod, fie activele transferate sunt ulterior retransferate într-un stat terț, fie rezidența fiscală a contribuabilului sau activitatea economică transferată inițial din România la un sediu permanent dintr-un alt stat membru este ulterior retransferată într-un stat terț.

Aceste obligații fiscale, precum și cele care și-au pierdut valabilitatea potrivit prevederilor în baza cărora au fost acordate celelalte înlesniri la plată, în scopul încadrării în condițiile de menținere a valabilității eșalonării la plată, sunt exigibile și au termen de plată, conform OG nr. 11/2021, data pierderii valabilității eșalonărilor la plată, respectiv data comunicării deciziei de pierdere a valabilității amânării la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare.

Și în aceste cazuri debitorul poate renunța la eșalonarea la plată pe perioada de valabilitate a acesteia, prin depunerea unei cereri de renunțare la eșalonare. De asemenea, graficul de eșalonare poate fi suplimentat ca urmare a depunerii unei declarații rectificative, cu respectarea perioadei de eșalonare acordată inițial.

Conform OG-ului publicat, eşalonarea clasică la plată acordată pentru obligaţiile fiscale menționate mai sus îşi menţine valabilitatea doar dacă impozitul pe profit calculat și declarat potrivit art. 40³ alin. (2) din Codul fiscal se achită în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere a solicitării de eșalonare.