Demersul face parte din proiectul "Bucureşti, oraşul tinerilor activi pe piaţa muncii”. Alocarea resurselor financiare necesare se va face prin rectificarea bugetului Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucureşti cu suma de 8.000 de lei, fără TVA, se arată în raportul de specialitate.

Proiectul va avea ca grup ţintă tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, cu domiciliul stabil sau viza de reşedinţă în municipiul Bucureşti cu cel puţin şase luni înainte de depunerea cererii, care au ieşit din sistemul naţional de educaţie în urma absolvirii sau au părăsit sistemul înainte de a-l fi absolvit, susține dcnews.ro

Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucureşti va fi împuternicit să elaboreze şi să aprobe regulamentul pentru derularea proiectului.

Totodată, Strategia Europa 2020 încurajează adoptarea de măsuri care să contribuie la îndeplinirea a trei obiective până în anul respectiv: atingerea nivelului de ocupare de 75% pentru persoanele cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani; reducerea ratelor de părăsire timpurie a şcolii sub 10% şi creşterea procentajului de absolvenţi de studii superioare la cel puţin 40% în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 30 şi 34 de ani; reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului de persoane afectate de sărăcie sau de riscul de sărăcie şi de excluziune socială.