Scade ajutorul de înmormântare.

Valoarea ajutorului de deces va fi mai mică, începând de vineri, 12 martie. Statul va plăti mai puțini bani celor care suportă cheltuielile cu înmormântarea unei rude sau a unui apropiat. Decizia a fost adoptată prin lege.

Cuantumul ajutorului plătit de stat va ajunge la 5.380 de lei, conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial și va intra în vigoare de vineri, 12 martie 2021. În prezent, ajutorul de deces este de 5.429 de lei, iar scăderea va fi de 49 de lei.

Ajutorul de înmormântare este stabilit, conform Legii nr. 263/2010, în funcție de valoarea salariului mediu brut. Or, pentru acest an, Guvernul a stabilit că salariul mediu brut va fi mai mic decât anul trecut.

„Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mic decât valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”, stabilește Legea 263/2010

Ajutorul este plătit în cazul decesului unei persoane asigurate în sistemul public de pensii (salariați) sau a unui pensionar.

Legea intră în vigoare de vineri

Banii pot fi solicitați de o singură persoană. Este vorba de cea care deține documentele din care să rezulte că a suportat cheltuielile de înmormântare. Poate fi vorba despre soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricare altă persoană. Dovada suportării cheltuielilor se face prin orice mijloc de probă admis de lege, chitanțe, bonuri fiscale, facturi etc.

Ajutorul de deces se acordă doar la cerere, în baza certificatului de deces. Cererea se înaintează la casele județene de pensii, solicitarea putând fi transmisă inclusiv online. Suma este plătită, conform legii, în cel mult trei zile lucrătoare de la momentul în care a fost formulată

Valoarea plătită este cea care se aplică efectiv la data decesului.

De exemplu, pentru o persoană decedată pe până pe 12 martie 2021 se aplică vechiul cuantum de 5.429 de lei. Însă, dacă decesul intervine începând cu data de 12 martie 2021, se va aplica noua valoare, mai mică, de 5.380 de lei.

Scade ajutorul de înmormântare

În același context s-a redus și ajutorul plătit pentru decesul unui membru al familiei unei persoane asigurate. Valoarea acestuia era de 2.715 lei, iar reducerea va fi de 25 de lei. Astfel, începând cu 12 martie 2021, acest ajutor va fi de 2.690 de lei.

Legea definește membrii de familie în acest caz. Pot fi soțul, copiii (proprii sau adoptați), părinții sau bunicii oricăruia dintre soți. De asemenea, legea se refer și la copiii aflați în plasament sau încredințați spre creștere, până la 18 ani sau până la încheierea studiilor sau cei incapabili de muncă.