Evenimentul Zilei > Actualitate > Persons – Ce obligații are angajatorul în timpul detașării transnaționale?
Persons – Ce obligații are angajatorul în timpul detașării transnaționale?

Persons – Ce obligații are angajatorul în timpul detașării transnaționale?

Desi este similară ca regim juridic cu delegarea din dreptul românesc, detașarea transnațională pe teritoriul Uniuniii Europene este supusă unei legislații speciale, ce se aplică prioritar fată de dreptul comun în Codul Muncii.

Conform Codului Muncii, Art. 45 alin. 1: “Detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia (…).“

 

Conform art. 12 alin. 1 din Regulamentul (CE) 883/2004, regulament UE cu aplicabilitate directă în țara noastră, salariatul detașat este: “(1) Persoana care desfășoară o activitate salariată într-un stat membru, pentru un angajator care își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acest stat membru, și care este detașată de angajatorul respectiv în alt stat membru pentru a lucra pentru angajator continuă să fie supusă legislației primului stat membru, cu condiția ca durata previzibilă a activității să nu depășească douăzeci și patru de luni și să nu fi fost trimisă să înlocuiască o altă persoană.“

’’Atunci când angajatorul român decide detașarea unui salariat într-o altă țară membră a Uniunii Europene și a Spațiului Economic European, acesta va trebui să realizeze o procedură diferită față de detașarea în sensul Codului Muncii.’’ a declarat Ileana Ionescu, Senior Recruiter la agentia de Recrutare, Persons.

 

Inainte de plecarea propriu-zisă, angajatorul are obligatia de a-i comunica in timp util, informatiile prevazute la art. 17 din Codul Muncii cu privire la:

 

a)Durata perioadei de muncă ce urmează să fie prestată în străinătate;
b)Moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum și modalitățile de plată;
c)Prestatiile în bani si/sau în natura aferente desfășurării activitătii în străinătate;

Atât salariatul cât și agajatorul trebuie să știe că durata maximă a detașării pe teritoriul unui stat UE este de maximum 24 de luni.

Toate detaliile detasării vor fi mentionate într-un act adițional la contractul individual de munca al salariatului ce urmează să fie detasat privind exercitarea temporară a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor sale de serviciu în afara locului lor de muncă, în cadrul unor servicii cu caracter transnational.  

Adițional, în contract vor fi menționate și condițiile de climă, condițiile de repatriere a salariatului român, precum și dispoziții principale privind legislația muncii din țara unde s-a dispus detasarea.

De asemenea, salariatul roman va beneficia de cel putin nivelul minim de reglementare din țara respectivă și, în cazul în care exista lucrători comparabili la angajatorul străin, de dreptul acestora cu privire la:

perioadele maxime de lucru/minime de odihnă;

durata concediilor anuale platite;

salariul;

tratamentul orelor suplimentare;

sănătatea și securitatea în muncă;

măsurile de protecție aplicabile condițiilor de muncă și de încadrare în muncă a femeilor însărcinate sau care au născut de curând, copiilor și tinerilor;

egalitatea de tratament intre barbati si femei;

orice alte dispoziții în materie de discriminare;

 

Ce obligații are angajatorul în timpul detașării transnaționale?

1. Angajatorul va întocmi lunar pontajele și statele de plată;

2. Angajatorul va declara taxele și contribuțiile sociale care vor fi reținute în numele salariatului român detașat, precum și taxele și contribuțiile datorate de angajatorul român. (în baza declarației 112)

3. Angajatorul ia măsuri ca salariații detașați să respecte disciplina muncii, având grijă să își îndeplinească obligațiile contractuale asumate față de societatea unde s-a dispus detașarea transnațională;

 

Persons este o agentie integrată de resurse umane, înfiinţată de către o echipă de antreprenori cu experienţă în mediul de business. Persons furnizează servicii integrate de: Recrutare si Headhunting, Consultanţă în resurse umane şi Administrare de personal şi Salarizare.