Iată ce spune Decizia de joi a CCR:

● soluția legislativă cuprinsă în art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală, care nu prevede și decizia Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unei norme de incriminare ca un caz de înlăturare sau modificare a pedepsei/măsurii educative, este neconstituțională;

● soluția legislativă cuprinsă în art. 4 din Codul penal, care nu asimilează efectele unei decizii a Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unei norme de incriminare cu o lege penală de dezincriminare, este neconstituțională.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanțelor care au sesizat Curtea Constituțională, respectiv Curtea de Apel București – Secția I penală și Tribunalul Ilfov – Secția penală.

 

Cereri de constatare

Ca atare, potrivit luju.ro, persoane care au fost condamnate definitiv, chiar înainte ca CCR să pronunțe deciziile privind infracțiuni precum abuzul în serviciu ori conflictul de interese (pentru care au fost condamnate în trecut) se vor putea adresa instanțelor cu cereri de constatare a dezincriminării faptelor pentru care au fost condamnate și să ceară să le fie anulate deciziile de condamnare, invocând Decizia Curții Constituționale. Problema pe care CCR a soluționat-o prin pronunțarea Hotărârii din 25 octombrie 2018 este una de principiu și are efecte asupra tututor deciziilor de neconstituționalitate pronunțate în materie penală, precum abuzul în serviciu și conflictul de interese.

„Declararea neconstitutiona lității unui text de lege denotă existența, încă de la adoptarea legii, a unei fraude la Legea fundamentală! Frauda la lege și în civil atrage nulitatea absolută a actului respectiv ca și a actelor care s-au întemeiat pe acesta! Fraus omnia corrumpit (Frauda viciază totul)! -spuneau și romanii. Cu atât mai mult în penal, sunt lovite de nulitate actele făcute în fraudă față de lege”, a explicat un avocat consultat de EVZ.

 

Articolele neconstituționale

„Art. 595 (Intervenirea unei legi penale noi)

(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau a hotărârii prin care s-a aplicat o măsură educativă intervine o lege ce nu mai prevede ca infracțiune fapta pentru care s-a pronunțat condamnarea ori o lege care prevede o pedeapsă sau o măsură educativă mai ușoară decât cea care se execută ori urmează a se executa, instanța ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire, după caz, a dispozițiilor art.4 și 6 din Codul penal”.

„Art. 4 (Aplicarea legii penale de dezincriminare)

Legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor educative și a măsurilor de siguranță, pronunțate în baza legii vechi, precum și toate consecințele penale ale hotărârilor judecătorești privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi”.

 

Te-ar putea interesa și: