Evenimentul Zilei > Actualitate > Ecaterina Andronescu, acuzat? de un al DOILEA PLAGIAT
Ecaterina Andronescu, acuzat? de un al DOILEA PLAGIAT

Ecaterina Andronescu, acuzat? de un al DOILEA PLAGIAT

Ministrul Educa?iei e implicat într-un nou scandal de plagiat, noile acuza?ii fiind prezentate în cadrul emisiunii "Sub semnul întreb?rii", de la postul B1 TV. Reporterii "Evenimentului zilei" au descoperit informa?ii suplimentare ?i vor continua, în cursul zilei de ast?zi, dezv?luirile cu privire la acest subiect.

UPDATE. Ministerul Educa?iei dezminte informa?iile ap?rute în pres?. Potrivit acestuia, rezultatele cercet?rilor ?tiin?ifice desf??urate de Universitatea Politehnica în parteneriat cu Institutul Na?ional de Fizica Materialelor din M?gurele au fost publicate pentru prima dat? în 2006, la Conferin?a Anual? de Semiconductori, sub titlul „Annealing Effects on Properties of Ba(Zn1/3Ta2/3)o3 Dielectric” ?i abia apoi în “Journal of the European Ceramic Society”, un an mai târziu. Articolul, explic? reprezentan?ii ministerului, de?i porne?te de la aceea?i cercetare ca ?i lucrarea prezentat? conferin?a mai sus men?ionat?, con?ine elementele clare de noutate.
"Activitatea de cercetare ?tiin?ific? în domeniul ceramicilor pentru microunde a continuat, acela?i colectiv de autori publicând alte 3 articole în Journal of Optoelectronics and Advanced Materials (2007, 2008) ?i în Annals of New York Academy of Science (2009)", se arat? într-un comunicat emis de ministerul Educa?iei.
Materialele publicate, spun reprezentan?ii ministerului, con?in date care apar?in tuturor membrilor echipei de cercetare ?i, prin urmare, nu poate fi vorba de plagiat. "Pentru publicarea în aceste reviste ?tiin?ifice de prestigiu, articolele parcurg un proces extrem de sever de recenzie ?tiin?ific?, realizat? de speciali?ti în domeniu cu prestigiu interna?ional", mai scrie în comunicat.

În emisiunea din aceast? sear?, jurnalistul Robert Turcescu a prezentat informa?iile publicate de site-ul Integru.org, care la începutul s?pt?mânii semnalase primul caz de plagiat.

De data aceasta, este vorba de patru lucr?ri publicate în perioada 2006-2007 semnate, printre al?ii, ?i de Ecaterina Andronescu ?i Sorin Jinga, profesori la Universitatea Politehnic? din Bucure?ti.
Potrivit sursei citate, lucrarea ini?ial? a fost publicat, pentru prima dat?, în "Journal of European Ceramic Society", sub semn?tura a nou? cercet?tori de la Institutul Na?ional de Fizica Materialelor de la M?gurele.
Aceea?i lucrare a mai fost trimis? de înc? trei ori la diferite publica?ii de specialitate, cu titluri ?i autori diferi?i, f?r? a avea îns? ?i vreo modificare de con?inut.

  • MINISTERUL COPY PASTE. Ecaterina Andronescu, acuzat? de PLAGIAT

Mai mult decât atât, cei nou? autori ai lucr?rii ini?iale apar ?i în cazul celorlalte trei articole, îns? numele Ecaterinei Andronescu ?i al lui Sorin Jinga apar doar în cazul ultimelor trei lucr?ri. 
Potrivit celor patru exper?i interna?ionali din SUA ?i Marea Britanie cita?i de integru.org, cei nou? autori ai lucr?rii originale pot fi acuza?i de autoplagiat, în timp ce Ecaterina Andronescu ?i Sorin Jinga pot fi acuza?i de plagiat, numele lor fiind ad?ugate la lista de autori ai unei lucr?ri ce nu a suferit nicio modificare de con?inut.

  • Ecaterina Andronescu, acuzat? c? a fost de acord cu un plagiat privind o finan?are în cercetare în valoare de 500.000 euro

Acuza?iile de plagiat la adresa ministrului Educa?iei ce au ap?rut în mass-media în ultimele zile nu sunt o premier?. Ecaterina Andronescu a mai fost acuzat? de plagiat ?i în vara acestui an, când Nicolae Toma, un fost coleg de-al s?u de la Facultatea de Chimie Aplicat? din cadrul Universit??ii Politehnice Bucure?ti, a sus?inut, într-o emisiune TV, c? informa?iile publicate în teza de doctorat a ministrului Educa?iei fuseser? ob?inute de so?ia lui, în urma unei opera?iuni de spionaj industrial.


CITI?I ?I:

  • MINISTERUL COPY PASTE. Ecaterina Andronescu, acuzat? de PLAGIAT
  • Ecaterina Andronescu, acuzat? c? a fost de acord cu un plagiat privind o finan?are în cercetare în valoare de 500.000 euro
  • ANDRONEASCA se ap?r?: “NU am SEMNAT nici personal, nici în calitate de RECTOR documentele din cererea de finan?are”
  • Corb la corb sau de ce sprijina Ecaterina Andronescu plagiatul lui Ponta?