Evenimentul Zilei > Social > Modificări la Codul Rutier. Cum poți transporta persoane care nu sunt din familie. Proiectul intră în Senat
Modificări la Codul Rutier. Cum poți transporta persoane care nu sunt din familie. Proiectul intră în Senat

Modificări la Codul Rutier. Cum poți transporta persoane care nu sunt din familie. Proiectul intră în Senat

Luni 4 octombrie, Senatul o să aibă pe masă Ordonanța Guvernului nr.12 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transportului rutier, adoptate în temeiul art.1 pct. VI.2 din Legea nr.311/2021.

Mai exact se aduc modificări articolului I, punctul 9. Astfel, în articolul 9′ va avea următorul cuprins „Prevederile privind accesul la transportul rutier de persoane în cont propriu se aplică și transportului efectuat cu autobuzele unităților administrativ-teritoriale sau ale unităților de învățământ, având inscripția «transport școlar», deținute de către acestea cu orice titlu, prin excepție de la art. 3 pct. 42 si utilizate exclusiv pentru transportul elevilor și cadrelor didactice, din mediul rural către unitățile de învățământ din comună sau către unitățile de învățământ din mediul urban.”

Spre exemplu, o firmă care transportă muncitori din punctul A în punctul B are nevoie de un angajat cu permis de conducere categoria D pentru a putea realiza cursa. Astfel, transportul rutier de persoane va reprezenta o problemă uriașă pentru patronii care obișnuiesc să-și ducă angajații la lucru.

În acest moment, persoanele cu permis auto categoria B pot conduce un autoturism cu masa maximă de până la 3500 de kg și care să nu aibă mai mult de opt locuri fără cel al șoferului.

Cine sunt membri comisie de examinare

În ceea ce privește examenul pentru categoria D, acesta va putea fi dat în fața unei comisii de examinare formată din trei membri (specialiști în domeniul transporturilor rutiere), nominalizați astfel: un membru din cadrul autorității competente și doi membri din cadrul unității din subordinea acesteia cu atribuții în autorizarea operatorilor de transport rutier. Bineînțeles că acești specialiști o să fie aleși în baza unor criterii de performanță specifice.

Textul Ordonanța Guvernului nr.12 din 31 ianuarie 2022:

La articolul I, după punctul 16 se introduc două noi puncte, pct.16′ și 16”, cu următorul cuprins:

„16′. La articolul 67, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Examinările prevăzute la alin.(I) si (2) se realizează de către o comisie de examinare, formată din trei membri, specialiști în domeniul transporturilor rutiere, nominalizați astfel: un membru din cadrul autorității competente și doi membri din cadrul unității din subordinea acesteia cu atribuții în autorizarea operatorilor de transport rutier.

16”. La articolul 67, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3′), cu următorul cuprins: (31) Nominalizarea membrilor comisiei de examinare prevăzută la alin.(3) se realizează în baza îndeplinirii unor criterii de performanță specifice și de pregătire profesională, în condițiile stabilite de autoritatea competentă pin norme.”