În 1914, Administraţia CFR a aprobat construirea magistralei Târgovişte – Pietroşiţa – Sinaia, care includea şi proiectul Tune­lului Izvor. Construcţia a fost încre­din­ţată firmei in­ginerului de origine aus­triacă Iulius Berger. Tunelul trebuia să lege staţiile Sinaia şi Pietroşiţa, pe o dis­tanţă de şase kilometri. Lucrările au început din două părţi: dinspre Mo­ro­ieni şi dinspre Sinaia. În Si­naia, intra­rea în tunel era aproape de cimitirul oraşului, pe platoul Izvor. La cons­truc­ţie au lucrat muncitori ro­mâni şi ita­lieni. Dar, în ciuda efortului, odată cu de­clanşarea războiului, lucrările au fost oprite şi reluate în 1938, sub coor­donarea CFR şi apoi, din 1941, au fost preluate de trupele naziste de ocupaţie.

Masacrați de truple SS

După re­tra­gerea nemţilor, lucrările au fost abandonate. Ca­pătul tunelului de la Platoul Izvor se întindea pe o distanţă mare, dar acesta a fost zidit cu beton şi nu se mai poate intra în gale­rie mai departe de 480 metri. Dincolo de acest zid de beton se spune că s-ar afla un vagon şi o loco­motivă cu aburi, care au fost abandonate de na­zişti la retragere, împreună cu ca­da­vrele tuturor muncitorilor români care au lucrat la construcţie. Oamenii ar fi fost masacraţi de trupele SS înainte de re­tragere, pentru a păstra secretul tu­nelului. În schimb, capătul de la Si­naia a rămas accesibil până în prezent.