Legea pensiilor. Noul document cerut la întocmirea dosarului de pensionare

Legea pensiilor. Noul document cerut la întocmirea dosarului de pensionare Sursa foto: Dreamstime

Normele de aplicare ale noii legi stabilește că pentru calcularea drepturilor ce le revin, pensionarii trebuie să prezinte un document pe care să-l solicite angajatorilor. Este vorba despre o adeverință din care să rezulte că nu s-a dorit continuarea activității până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Legea pensiilor stabilește că cei ce doresc să se retragă din activitate trebuie să prezinte o adeverință din partea angajatorului. Este vorba despre un document din care să rezulte că nu s-a dorit continuarea activității până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Legea pensiilor stabilește actele solicitate

Adeverința prevăzută de normele de aplicare ale legii este deja cerută de casele de pensii. Din document trebuie să rezulte că pensionarul nu și-a dorit să continue activitatea după vârsta de pensionare. De la 1 ianuarie 2024 își produce efectele una dintre prevederile din legea pensiilor. Actul normativ stabilește că angajații pot continuasă lucreze, cu acordul angajatorului, până la 70 de ani. În acest context, la pensionare se solicită și adeverința.

„Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază titularul”, prevede legea pensiilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Casele de pensii au cerut solicitanților deschiderii dreptului de pensie câte un document semnat de angajator din care să reiasă că nu se optează pentru continuarea activității. Nemulțumiți de solicitarea adeverinței, mulți au susținut că nu este prevăzută de lege. Drept urmare nu există obligația de a-l aduce.

Art. 46 (2) din Legea pensiilor, nr. 360/2023 este însă în vigoare de la 1 ianuarie și prevede că persoanele asigurate în sistemul public care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie pot opta între acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi continuarea activităţii, cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

ziua de plată a pensiilor

Sursa foto. EVZ

Normele legii clarifică situația

Normele de aplicare pentru legea pensiilor au apărut în Monitorul Oficial și sunt aplicabile deja. Iar între acestea se regăsește și documentul cerut de la 1 ianuarie.

„Actele la care se face referire la art. 89 alin. (2) din lege, pentru pensia pentru limită de vârstă şi pensia anticipată, sunt, după caz: (...) p) adeverinţă eliberată de angajator/angajatori din care să rezulte că nu a optat pentru continuarea activităţii până la împlinirea vârstei de 70 ani, conform art. 46 alin. (2) din lege, în original”, prevăd normele.

Adeverința trebuie adusă de solicitantul pensiei pentru limită de vârstă pentru a arăta că părțile (adică el și angajatorul) nu au optat pentru continuarea raportului de muncă/de serviciu.

Codul Muncii stabilește că pensionarea înseamnă încetarea de drept a raportului de muncă. Ulterior, părțile sunt libere să încheie un nou contract de muncă pentru a continua colaborarea, dacă doresc acest lucru.

Pensionarii

sursa: arhivă EVZ

Legea pensiilor permite românilor să lucreze până la 70 de ani

Românii vor putea alege să muncească până la vârsta de 70 de ani, chiar dacă îndeplinesc condițiile pentru pensionare. Măsura este prevăzută în legea pensiilor și se aplică de la 1 ianuarie 2024. Actul normativ stabilește că, pentru a rămâne în activitate după vârsta de pensionare, angajatul are nevoie de acordul anual al angajatorului.

Vârsta standard de pensionare va fi de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei, egalizarea urmând să se producă în 2035.

Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. pe de altă parte, stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Extinderea vârstei de pensionare până la 70 de ani nu este o măsură obligatorie ci o opțiune oferită de legea pensiilor celor care doresc să rămână în activitate.