Recomandările, adoptate cu 505 voturi pentru, 63 împotrivă și 87 abțineri, au fost pregătite într-o perioadă de un an de către Comisia specială privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale.

Printre constatări și recomandări se regăsesc:

Comisia trebuie să înceapă imediat pregătirea unei propuneri pentru înființarea unei gărzi financiare europene și unei unități de informații financiare;

Este necesară înființarea un organism de supraveghere împotriva spălării banilor

Un organism fiscal global trebuie înființat sub egida ONU;

Nu există voință politică în statele membre pentru combaterea evaziunii și infracțiunilor fiscale;

Șapte state membre (Belgia, Cipru, Ungaria, Irlanda, Luxemburg, Malta și Olanda) sunt suspectate de a acționa precum paradisuri fiscale și de a facilita planificarea fiscală agresivă;

Așa-numitele „programe de vize de aur” trebuie eliminate; în special cele din Malta și Cipru au fost identificate ca nerespectând obligațiile de diligență;

Danemarca, Finlanda, Irlanda și Suedia au fost criticate pentru menținerea opoziției față de taxa pe serviciile digitale;

Sistemele de arbitraj al dividendelor precum Cum-Ex arată în mod clar că trebuie să ne îndreptăm către tratate fiscale multilaterale, nu bilaterale;

Avertizorii și jurnaliștii de investigație trebuie mult mai bine protejați și trebuie creat un fond european pentru sprijinirea jurnaliștilor de investigație.