” Prin urmare, suma de bani pe care a primit-o inculpatul Sandu Gabriel de la inculpații Pescariu Dinu Mihail și Florică Claudiu Ionuț a fost nu doar pentru adoptarea HG 460/2009 ci pentru câștigarea licitației publice care s-a organizat în baza respectivei hotărâri de guvern.

(…)

Implicarea inculpatului Tatomir Călin în favorizarea D.CON.NET – AG pentru câștigarea licitației, rezultă și din tergiversarea de a comunica către (…)Viena, a unei scrisori de confirmare din partea Microsoft România SRL, pentru livrarea a 50.000 de ore de consultanță și suport, solicitate prin caietul de

sarcini în cadrul proiectului de licitație menționat, pentru ca această societate să poată participa la licitația organizată de către MCSI, o asemenea scrisoare fiindeliberată doar către D.CON.NET – AG.

(…)

Pentru implicarea în favorizarea D.CON NET în vederea câștigării licitației publice, așa cum s-a arătat mai sus, Tatomir Călin a dispus subcontractarea unei părți importante a orelor de consultanță și suport către firmele controlate de acesta, deși consultanța și suportul au fost asigurate de către Microsoft România

SRL, aspect care va fi detaliat la subcapitolul I.3.4 din prezentul Rechizitoriu.

(…)

După cum s-a arătat mai sus, inculpatul Tatomir Călin s-a implicat total în întocmirea sub formă de proiect a documentației de atribuire și în susținerea societății controlată de inculpații Pescariu Dinu Mihail și Florică Claudiu Ionuț în câștigarea licitației.

(…)

24

I.3.2. Concluzii privind vinovăția inculpaților Sandu Gabriel, Florică Claudiu Ionuț, Pescariu Dinu Mihail și Tatomir Călin.

I.3.2.a) Referitor la inculpatul Sandu Gabriel. Inculpatul Sandu Gabriel, în calitate de Ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale, la instigarea inculpaților Pescariu Dinu Mihail și

Florică Claudiu Ionuț, a aprobat documentația de atribuire aferentă procedurii de licitație deschisă, inițiată pentru „Achiziţionarea dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opţiune de cumpărare", cunoscând faptul că aceasta conținea condiții restrictive nejustificate de participare la licitaţia organizată de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (anunțul de participare

înregistrat în S.E.A.P. cu numărul (…)/22.05.2009) în cadrul căreia a fost favorizată D.Con-Net AG, societate controlată de către inculpații Pescariu Dinu Mihail și Florică Claudiu Ionuț. Documentația de atribuire în cadrul licitației publice organizată de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale aprobată de către inculpatul Sandu Gabriel, a fost:

– Referatul de necesitate pentru atribuirea contractului de închiriere licențe

Microsoft din data de 12.05.2009,

-Caietul de sarcini înregistrat sub nr.(…).05.2009, cuprinzând ansamblul

cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către fiecare

ofertant.

Aprobarea documentației menționată de către inculpatul Sandu Gabriel s-a

făcut la instigarea inculpaților Pescariu Dinu Mihail și Florică Claudiu Ionuț,

acesta având un interes direct în câștigarea licitației.

Faptul că inculpatul Sandu Gabriel a fost instigat de către inculpații

Pescariu Dinu Mihail și Florică Claudiu Ionuț, așa cum s-a arătat în cuprinsul

rechizitoriului, rezultă din (…)

Pe de altă parte, pentru contribuția infracțională avută la încheierea contractului cu licențe Microsoft Sandu Gabriel a primit cu titlu de folos necuvenit suma de 2.196.035 euro, motiv pentru care a și fost condamnat prin Sentința nr.258/24.03.2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, la pedeapsa închisorii, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență (…).

Motivul pentru care inculpații Pescariu Dinu Mihail și Florică Claudiu Ionuț au plătit suma de 2.196.035 euro inculpatului Sandu Gabriel, a fost nu pentru adoptarea HG 460/2009 pentru atribuirea competenţei Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale de a desfăşura procedura de licitaţie privind licențele Microsoft, ci pentru a fi favorizați în cadrul procedurii de licitație ce urma a se

organiza ca urmare a adoptării hotărârii de guvern. De altfel, motivul pentru care a fost adoptată HG 460/2009 a fost faptul că expirase contractul comercial de închiriere licențe Microsoft nr.(…).04.2004, iar Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale era obligat să aleagă una din următoarele variante: încheierea unui nou contract de închiriere software; cumpărarea definitivă a dreptului de utilizare (la nivelul ultimei versiuni software existente); încetarea utilizării produselor software și dezinstalarea acestora de pe calculatoarele înrolate în contract.

(…) Activitatea infracțională de instigare a inculpatului Sandu Gabriel s-a desfășurat în perioada ianuarie-iunie 2009, inculpatul însușindu-și activitatea de determinare a inculpaților Pescariu Dinu Mihail și Florică Claudiu Ionuț, prin aprobarea atât a documentației de atribuire, cât și prin formularea răspunsului la solicitarea de clarificări prin care a menținut condiția restrictivă referitoare la

contracte similare executate în România, fiind favorizată în acest mod D.ConNet AG care a și câștigat licitația. Față de cele de mai sus, rezultă fără nici un dubiu vinovăția inculpatului Sandu Gabriel în săvârșirea infracțiunii reținută în sarcina sa”, se spune în actul de trimitere în judecată.